Date statistice agregate referitoare la implementarea cadrului de reglementare prudenţială în România


Potrivit articolului 143 alineat (1) litera (d) din Directiva 2013/36/UE autorităţile competente publică informaţiile privind datele statistice agregate referitoare la aspecte esenţiale ale punerii în aplicare a cadrului prudenţial. Vor fi incluse date statistice naţionale referitoare la sectorul bancar, la riscul de credit, operaţional şi de piaţă, precum şi la acţiunile şi măsurile de supraveghere.

Tabele cu informaţii (2022)Informaţiile publicate în baza Directivelor 2006/48/EC şi 2006/49/EC ()

Precizare

Informaţiile confidenţiale obţinute în cursul derulării acţiunilor de supraveghere prudenţială nu vor fi divulgate altei persoane sau autorităţi decât în formă prescurtată/ sintetică sau colectivă/ agregată/ consolidată astfel încât să nu existe posibilitatea identificării, instituţiilor de credit în mod individual.
În consecinţă, în situaţiile în care publicarea datelor statistice agregate conduce la încălcarea confidenţialităţii, aceste date nu vor fi publicate.
Pentru informaţii centralizate referitoare la datele statistice din alte state membre ale Uniunii Europene puteţi accesa tabelele de corespondenţă   de pe pagina web a EBA.