Coordonarea participării BNR la structurile-substructurile SEBC-BCE


De la data aderării României la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, Banca Națională a României a devenit parte a Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), cooperând strâns cu Banca Centrală Europeană și celelalte bănci centrale din statele membre ale UE. Guvernatorul este membru al Consiliului General al BCE, unul din cele patru organisme de decizie ale băncii, alături de Consiliul Guvernatorilor, Comitetul Executiv și Consiliul de Supraveghere.

Reprezentanți ai BNR sunt membri ai formațiunilor de lucru de la nivelul SEBC (comitete, grupuri de lucru, grupuri de experți) și contribuie în acest mod la elaborarea și implementarea deciziilor Consiliului General și ale Consiliului Guvernatorilor BCE. Aceste structuri de lucru acoperă toate domeniile de activitate a băncii centrale iar membrii lor sunt reprezentanți ai BCE și ai băncilor centrale din UE. Formațiunile de lucru ale SEBC au rolul de a furniza expertiza tehnică necesară forurilor de decizie ale SEBC și oferă în același timp o platformă de schimb de expertiză și experiență profesională între băncile centrale participante.

În vederea coordonării și monitorizării participării reprezentanților BNR la activitatea formațiunilor de lucru ale instituțiilor europene, inclusiv la SEBC, BNR a emis două reglementări interne: Regulamentul nr. 6/2019 privind reprezentarea Băncii Naţionale a României în cadrul formațiunilor de lucru ale instituțiilor europene și Regulamentul nr. 2/2013 privind protecția informațiilor secret profesional în Banca Națională a României.

Direcţia Relaţii Internaţionale reprezintă structura instituţională unic responsabilă de coordonarea activităţii de participare la reuniunile Consiliului General precum şi ale formațiunilor de lucru de la nivelul SEBC. Concret, din acest punct de vedere, DRI asigură:

  • Pregătirea participării guvernatorului BNR la reuniunile Consiliul General.
  • Managementul tuturor documentelor aferente Consiliului General.
  • Pregătirea activităţilor de briefing şi debriefing, respectiv asigurarea unui schimb de informaţii fluid pe orizontală şi pe verticală între toţi reprezentanţii BNR la reuniunile structurilor SEBC, în funcţie de agenda specifică a fiecărei reuniuni a Consiliului General.
  • Pregătirea reuniunilor periodice de coordonare între reprezentanţii la cele 12+1 comitete ale SEBC, urmând ca ulterior, fiecare reprezentant la structuri să coordoneze intern activitatea referitoare la toate substructurile aferente.