Colocviile juridice ale BNR

Eveniment organizat în parteneriat cu Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara


Influența dreptului bancar european și comparat în România


A douăsprezecea ediție a Conferinței de drept bancar de la Timișoara, cu tema Influența dreptului bancar european și comparat în România, se desfășoară în data de 22 martie 2024 la Banca Națională a României – Sucursala Regională Timiș și este transmisă live pe platforma www.juridice.ro.

Conferința face parte din prestigiosul ciclu Colocviile juridice ale Băncii Naționale a României, fiind organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara în colaborare cu Banca Națională a României – Direcția Juridică. La conferință sunt invitați să participe, în calitate de intervenienți, profesori de la facultăți de drept și economie, precum și reputați specialiști care își desfășoară activitatea în Banca Națională a României, instituții de credit și societăți de avocatură.

Conferința își propune să discute problematica pe care o generează în prezent relația complexă dintre cele două dimensiuni principale ale dreptului bancar: dreptul intern și dreptul Uniunii Europene. Influența dreptului european unional asupra dreptului bancar național în România a cunoscut o creștere accelerată în perioada post-aderare, impulsionată de instrumentele și mecanismele normative specifice de hard și soft law. Integrarea sistemului bancar românesc în cadrul pieței financiare unice europene a fost contemporană cu mutațiile importante survenite în ultimele două decenii în acest sector, legate de diversificarea ariilor intermedierii financiare și creșterea concurenței în domeniu, de accesul la serviciile bancare și incluziunea financiară, de impactul noilor tehnologii asupra proceselor de afaceri ale instituțiilor financiare. În tot acest timp, dreptul bancar comparat a facilitat accesul juriștilor din România la experiența sistemelor bancare din economiile dezvoltate și a devenit o dimensiune complementară indispensabilă care intermediază permanent dialogul dintre dreptul intern și dreptul Uniunii Europene.

9:00 – 9:15 Deschiderea conferinței

 • Alexandru Păunescu, Directorul Direcției Juridice, Banca Națională a României
 • Roberto Ferretti, Președintele Asociației Europene de Drept Bancar și Financiar (AEDBF)
 • Prof. univ.dr. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara

9:15 – 10:30 Sesiunea I

 • Alexandru Păunescu, Directorul Direcției Juridice, Banca Națională a RomânieiImportanța plăților în numerar – inițiative europene și naționale
 • Rainer Kulms, Senior Research Fellow, Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, HamburgThe Digital Euro from a Private Law Perspective
 • Prof.univ.dr. Silviu Cerna, Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara, fost membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României - Adoptarea euro: șansă și provocare pentru România

11:00 – 12:30 Sesiunea a II-a

 • Roberto Ferretti, Președintele Asociației Europene de Drept Bancar și Financiar (AEDBF)Issues and perspectives of AI applications in the financial system
 • Prof.univ.dr. Radu Rizoiu, Facultatea de Drept, Universitatea din București - Hi, you've just been erased. Despre procesarea automat(izat)ă a bonității
 • Asist.univ.dr. Mihaela Gherghe, Facultatea de Drept, Universitatea din BucureștiCredit (doar) cu buletinul (altuia). KYC, AML și cum mai scapă totuși unele cazuri printre picături
 • Lect.univ.dr. Nicolae-Horia Țiț, Prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din IașiCadrul procesual al soluționării contestației la executare, în cazul invocării caracterului abuziv al clauzelor cuprinse în contractele de credit. Evoluții jurisprudențiale recente
 • Prof. univ.dr. Lucian Bercea, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara, Dr. Ioan Șumandea-Simionescu, Cercetător, Facultatea de Drept, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Șef Serviciu Guvernanță Corporativă și Piețe de Capital, Banca Transilvania - Excepționalismul românesc al comisioanelor din contractele de credit pentru consumatori. O cercetare empirică

13:30 – 14:30 Sesiunea a III-a

15:00 – 16:30 Sesiunea a IV-a

16:30 – 17:00 Concluziile conferinței