Colocviile juridice ale BNR

Eveniment on-line organizat în parteneriat cu Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara


Cât de adecvat este dreptul comun pentru specificul activității bancare? Perspectiva jurisprudenței


Vineri, 22 octombrie 2021, Banca Națională a României a organizat on-line, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, cea de-a XXV-a ediție a Colocviilor Juridice ale BNR.

La conferință au fost invitați să participe, în calitate de intervenienți, profesori de la facultăți de drept și economie, precum și reputați specialiști care își desfășoară activitatea în Banca Națională a României, instituții de credit și societăți de avocatură.

Conferința și-a propus să discute chestiunea adecvării instituțiilor și a mecanismelor dreptului (privat) comun la problemele specifice pe care le implică activitatea bancară și să accentueze, în această discuție, perspectiva jurisprudenței. Premisa de la care pornește dezbaterea este că promovarea unor soluții legislative sau contractuale distincte, cu caracter derogator, este justificată (doar) în măsura în care nu pot fi identificate în dreptul comun răspunsuri echitabile și eficiente la problemele particulare ale sectorului bancar. În acest context, se poate susține că dreptul comun imperativ impune soluții inadecvate materiei bancare? Sau că dreptul comun supletiv propune soluții improprii acestei materii? Ori că dreptul comun supletiv are acordul dreptului imperativ să permită derogări dezechilibrate în aceste cazuri? Reclamă caracteristicile activității bancare o protecție aparte a instituțiilor financiare în relațiile lor cu clienții sau, dimpotrivă, un regim de favoare pentru aceștia din urmă? Și cum sunt reflectate răspunsurile la aceste întrebări în practica dreptului, în special în jurisprudență?

Această manifestare s-a desfășurat sub egida Asociației Europene de Drept Bancar și Financiar (AEDBF Europe) și a fost susținută financiar, alături de organizatori, de Banca Comercială Română. Partenerul media al conferinței a fost juridice.ro.


Programul conferinței

Deschiderea conferinței

 • Alexandru Păunescu, Directorul Direcției Juridice, Banca Națională a României
  Prezentare generală
 • Prof.univ.dr. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara

Sesiunea I

Sesiunea a II-a

Moderator: Lect.univ.dr. Dan-Adrian Cărămidariu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara

Sesiunea a III-a

Sesiunea a IV-a

 • Conf.univ.dr. Șerban Diaconescu, Decanul Facultății de Drept a Universității „Babeș- Bolyai” Cluj-Napoca
  Incidența prescripției extinctive asupra titlurilor executorii bancare. Interferențe cu procedura insolvenței
 • Lect.univ.dr. Horia Țiț, Prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași
  Despre distincția între contestația la executare propriu-zisă și contestația la titlu, în cazul în care titlul executoriu este un contract de credit bancar

 • Conf.univ.dr. Sergiu Popovici, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara
  Executarea silită a contractelor bancare încheiate la distanță. Cât de adecvat este regimul juridic comun al titlurilor executorii și al probațiunii cu înscrisuri?
 • Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc, cadru didactic asociat, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara
  Dispariția de facto a dreptului de urmărire sau despre cât de adecvat este specificul activității bancare pentru dreptul comun

 • Prof.univ.dr. Lucian Bercea, conf.univ.dr. Florin I. Mangu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara
  Clauzele de accelerare a creditului: cât de mult se poate deroga de la dreptul comun?