Colocviile juridice ale BNR

Eveniment organizat la Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru loan Cuza” - 21 octombrie 2019, Iaşi


Uniformizarea practicii judiciare în domeniul bancar

Cea de-a XXIV-a ediție a Colocviilor Juridice ale Băncii Naționale a României s-a desfășurat luni, 21 octombrie 2019, la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în Amfiteatrul Paul Demetrescu. Dezbaterile din cadrul conferinței au vizat inițiativele recente de unificare a practicii judiciare naționale în domeniul financiar-bancar. La această manifestare au participat, în calitate de intervenienți, membri ai comunității academice, magistrați, precum și specialiști care își desfășoară activitatea în Banca Națională a României, instituții de credit sau societăți de avocatură.

Agenda ediției a XXIV-a

Deschiderea lucrărilor colocviului

  • Alexandru Nicolae Păunescu, Directorul Direcţiei Juridice, Banca Naţională a României
  • Conf. univ. dr. Septimiu Panainte, Decanul Facultății de Drept, Universitatea ”Alexandru loan Cuza” din Iași

Sesiunea I

Sesiunea a II-a