Colocviile juridice ale BNR

Ediţia a XXI-a, 20 iunie 2018, Sucursala Regională Cluj-Napoca a BNR


Metamorfoze în dreptul bancar: trecut, prezent, viitor…

Eveniment realizat în parteneriat cu Facultatea de Drept din cadrul Universităţii ”Babeș-Bolyai”


Agendă

Deschiderea lucrărilor colocviului

  • Lect.univ.dr. Sergiu Golub, Facultatea de drept, Universitatea ”Babeș-Bolyai”
  • Alexandru Păunescu, Director, Direcția Juridică, Banca Națională a României

Prezentări