Colocviile juridice ale BNR

Ediţia a XVIII-a, 8 iunie 2017, Cluj-Napoca


Rolul și comportamentul instituțiilor de credit în cazul insolvenței înteprinderilor în dificultate. Probleme actuale de guvernanță bancară.

Deschiderea lucrărilor colocviului

  • Radu N. Catană, Facultatea de Drept, Universitatea ”Babeș-Bolyai”
  • Alexandru Păunescu, Directorul Direcției Juridice a Băncii Naționale a României

Prezentări