Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 12.2019

02.12.2019 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Octombrie 2019
Date statistice

02.12.2019 - Rezervele internaționale - noiembrie 2019
Comunicat de presă

03.12.2019 - Rezervele internaţionale - noiembrie 2019
Date statistice

05.12.2019 - Indicatori de risc bancar: credite - Octombrie 2019
Date statistice

05.12.2019 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Octombrie 2019
Date statistice

06.12.2019 - Conturi naționale financiare - 2018
Raport anual

06.12.2019 - Buletin lunar 10/2019
Secțiune statistică

10.12.2019 - Balanța de plăți și poziția investițională internațională a României - 2018
Raport anual

11.12.2019 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Octombrie 2019
Date statistice

16.12.2019 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

16.12.2019 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

16.12.2019 - Datoria externă - Octombrie 2019
Date statistice

16.12.2019 - Balanța de plăți și datoria externă - octombrie 2019
Comunicat de presă

16.12.2019 - Balanța de plăți - Octombrie 2019
Date statistice

20.12.2019 - Centrala incidentelor de plăți - Noiembrie 2019
Date statistice

27.12.2019 - Indicatori monetari - Noiembrie 2019
Date statistice

27.12.2019 - Indicatori monetari - Noiembrie 2019
Comunicat de presă

27.12.2019 - Datoria externă
Revizuire date

27.12.2019 - Poziția investițională internațională
Revizuire date

30.12.2019 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali – noiembrie 2019
Date statistice

30.12.2019 - Buletin lunar 10/2019
Versiune integrală