Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 02.2024

01.02.2024 - Rezervele internaționale - Ianuarie 2024
Comunicat de presă

02.02.2024 - Rezervele internaționale - Ianuarie 2024
Date statistice

05.02.2024 - Indicatori de risc bancar - Decembrie 2023
Date statistice

06.02.2024 - Buletin lunar nr. 12/2023
Secțiune statistică

08.02.2024 - Titluri de valoare de natura datoriei
Revizuire date

08.02.2024 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Decembrie 2023
Date statistice

08.02.2024 - Titluri de valoare de natura datoriei - trimestrul IV 2023
Date statistice

13.02.2024 - Balanța de plăți - Decembrie 2023
Date statistice

13.02.2024 - Datoria externă - Decembrie 2023
Date statistice

13.02.2024 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții - Decembrie 2023
Date statistice

13.02.2024 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții - Decembrie 2023
Date statistice

13.02.2024 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară și aprobarea Raportului asupra inflației - februarie 2024

13.02.2024 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - decembrie 2023
Comunicat de presă

14.02.2024 - Poziția investițională internațională - trimestrul IV 2023
Date statistice

14.02.2024 - Datoria externă - format SDDS - Decembrie 2023
Date statistice

14.02.2024 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri - trimestrul IV 2023
Date statistice

15.02.2024 - Raport trimestrial asupra inflației, februarie 2024
Conferință de presă, ora 11:00

20.02.2024 - Centrala incidentelor de plăți - Ianuarie 2024
Date statistice

23.02.2024 - Indicatori monetari - Ianuarie 2024
Date statistice

23.02.2024 - Indicatori monetari - Ianuarie 2024
Comunicat de presă

23.02.2024 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 13 februarie 2024
Publicare ora 15:00

27.02.2024 - Buletin lunar nr. 12/2023
Versiune integrală

29.02.2024 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Ianuarie 2024
Date statistice