Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 10.2022

03.10.2022 - Active și pasive bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare din Registrul general - trimestrul II 2022
Date statistice

03.10.2022 - Conturile financiare anuale
Date statistice

03.10.2022 - Rezervele internaționale - Septembrie 2022
Comunicat de presă

04.10.2022 - Rezervele internaționale - Septembrie 2022
Date statistice

05.10.2022 - Indicatori de risc bancar - August 2022
Date statistice

05.10.2022 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară

06.10.2022 - Conturile financiare trimestriale - trimestrul II 2022
Date statistice

06.10.2022 - Buletin lunar nr. 8/2022
Secțiune statistică

10.10.2022 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - August 2022
Date statistice

14.10.2022 - Datoria externă - august 2022
Date statistice

14.10.2022 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - august 2022
Comunicat de presă

14.10.2022 - Balanţa de plăţi - august 2022
Date statistice

17.10.2022 - Datoria externă - în format SDDS
Date statistice

17.10.2022 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 5 octombrie 2022
Publicare ora 15:00

20.10.2022 - Centrala incidentelor de plăți - Septembrie 2022
Date statistice

25.10.2022 - Indicatori monetari - Septembrie 2022
Date statistice

25.10.2022 - Indicatori monetari - Septembrie 2022
Comunicat de presă

28.10.2022 - Buletin lunar nr. 8/2022
Versiune integrală

31.10.2022 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Septembrie 2022
Date statistice