Cadrul legislativ şi de reglementare în domeniul supravegherii prudenţiale


Potrivit articolului 143 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2013/36/UE autorităţile competente trebuie sa facă publice textele legilor, ale actelor administrative şi ale orientărilor generale adoptate în statul membru în domeniul reglementării prudenţiale.

Tabele de informații autorizate de autoritățile competente

Istoric

2022

2021

2020

2019

2018


Istoricul informaţiilor publicate în baza Directivelor 2006/48/EC şi 2006/49/ECPentru informaţii centralizate referitoare la reglementările emise de alte state membre ale Uniunii Europene puteti accesa tabelele de corespondență  de pe pagina web a EBA.