Bancnota de 500 000 Lei


Bancnota de 500 000 de lei - emisiunea pe polimer - octombrie 2000

Caracteristici:

  • Dimensiuni: 165 x 76 mm;
  • Culori dominante, avers-revers: galben, verde şi oranj;
  • Imprimată pe polimer, în relief, pe ambele părţi.

Avers: Portretul inginerului constructor de avioane, inventatorului şi pilotului român, Aurel Vlaicu (1882-1913), privit din faţă. În centru, este ilustrat un element floral reprezentând floarea de colţ, sau albumiţa (Leontopodium alpinum) şi o elice de avion stilizată. Sus, stema României, denumirea băncii centrale emitente, "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI", şi medalion cu sigla "B.N.R.". Jos, valoarea nominală în cifre şi litere "500.000 lei CINCI SUTE MII". În stânga, semnăturile guvernatorului, casierului central şi anul emisiunii "2000". În dreapta, vertical, valoarea "CINCI SUTE MII 500.000". Revers: În centru, este ilustrată imaginea unui cap de acvilă de munte. La stânga acesteia este reprezentată schiţa avionului "Vlaicu II", văzut din faţă. În plan secund este redată schema în secţiune a motorului "Gnome" cu care era echipat avionul "Vlaicu II". Sus, sunt imprimate: valoarea nominală "500.000" atât pe verticală, cât şi pe orizontală, denumirea băncii centrale "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi sigla B.N.R. Jos, în dreapta, valoarea nominală în litere şi cifre "CINCI SUTE MII lei 500.000", iar în stânga semnul pentru nevăzători sub formă de dreptunghi cu sigla B.N.R. În planul din dreapta ferestrei transparente este redat vertical textul "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILOR". Seria şi numărul bancnotei, tipărite cu litere şi cifre în două culori, negru şi roşu, sunt imprimate astfel: cele cu cerneală neagră şi caractere de aceeaşi înălţime sunt amplasate vertical în stânga reversului bancnotei, cele cu cerneală roşie şi caractere de înălţime crescătoare sunt amplasate în dreapta reversului bancnotei.
Elementele de siguranţă:
  • Fereastra transparentă: Zona clară, din partea stângă, pe aversul bancnotei. În interior este imprimată valoarea nominală "500000".
  • Filigranul: imaginea în oglindă a portretului lui Aurel Vlaicu şi sigla BNR aflate deasupra ferestrei transparente (privind aversul). Filigranul este vizibil când bancnota este luminată din partea opusă privitorului.
  • Elementul de suprapunere avers-revers: Când bancnota este luminată din partea opusă privitorului, elemente ale rozei vânturilor aflate pe avers, sub denumirea băncii centrale, se suprapun perfect cu elementele imprimate pe revers formând o imagine completă.
  • Imagine latentă: pe latura din dreapta, pe avers, zona aurie imprimată continuu cu alb cu literele "BNR"; la privirea directă a bancnotei este vizibil înscrisul "BNR"; aplecând lent latura de sus a bancnotei pe verticala zonei aurii apare, în alb transparent, imaginea monumentului de la Băneşti.
  • Semn pentru nevăzători: pe revers, sub forma unui dreptunghi în interiorul căruia se află sigla BNR.

Grafica acestei bancnote este protejată prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) din România. Orice reproducere color la scara 1:1, în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri comerciale se va face cu acordul scris prealabil al Băncii Naţionale a României. Falsificarea sau tentativa de falsificare se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani conform articolului 282 din Codul Penal.