Bancnota de 50 000 Lei


Bancnota de 50 000 de lei - emisiunea pe polimer - decembrie 2001

Caracteristici:

  • Dimensiuni: 155 x 70 mm;
  • Culoare dominantă, avers-revers: violet;
  • Imprimată pe polimer.

Avers: Portretul compozitorului George Enescu (1881-1955), privit din faţă. În centru, sunt ilustrate: un element floral reprezentând o garoafă (Dianthus dianthus), două note muzicale şi o vioară. Sus, stema României, denumirea băncii centrale emitente, "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI", şi medalion cu sigla "B.N.R.". Jos, valoarea nominală în cifre şi litere "50.000 lei CINCIZECI MII". În stânga, semnăturile guvernatorului, casierului central şi anul emisiunii "2001". În dreapta, vertical, valoarea "CINCIZECI MII 50.000". Revers: În centru, este ilustrat Ateneul Român. În dreapta, imaginea unui pian. Sus, sînt imprimate: valoarea nominală "50.000" atît pe verticală cît şi pe orizontală, denumirea băncii centrale "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi sigla B.N.R. Jos, în dreapta, valoarea nominală în litere şi cifre "CINCIZECI MII lei 50.000", iar în stânga, dreptunghi cu sigla B.N.R. În planul din stînga ferestrei transparente este redat vertical textul: "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILOR". Seria şi numărul bancnotei, tipărite cu litere şi cifre în două culori, negru şi roşu, sunt imprimate astfel: cele cu cerneală neagră şi caractere de aceeaşi înălţime sunt amplasate vertical în stânga reversului bancnotei; cele cu cerneală roşie şi caractere de înălţime crescătoare sunt amplasate în dreapta reversului bancnotei.
Elementele de siguranţă:
  • Fereastra transparentă: Zona clară, din partea stângă, pe aversul bancnotei. În interior este imprimată valoarea nominală "50000".
  • Filigranul: imaginea în oglindă a portretului lui George Enescu şi sigla BNR aflate deasupra ferestrei transparente (privind aversul). Filigranul este vizibil când bancnota este luminată din partea opusă privitorului.
  • Elementul de suprapunere avers-revers: Când bancnota este luminată din partea opusă privitorului, elemente ale lirei aflate pe avers, sub denumirea băncii centrale, se suprapun perfect cu elementele imprimate pe revers formând o imagine completă.
  • Supraimprimare sidefată: pe avers, portretul şi sigla BNR. Cînd bancnota este înclinată, apare efectul sidefat.

Grafica acestei bancnote este protejată prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) din România. Orice reproducere color la scara 1:1, în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri comerciale se va face cu acordul scris prealabil al Băncii Naţionale a României. Falsificarea sau tentativa de falsificare se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani conform articolului 282 din Codul Penal.