Bancnota de 10 000 Lei


Bancnota de 10 000 de lei - emisiunea pe polimer - septembrie 2000

Caracteristici:

  • Dimensiuni: 150 x 67 mm;
  • Culoare dominantă avers-revers: verde;
  • Imprimată pe polimer.

Avers: Portretul istoricului, scriitorului şi jurnalistului Nicolae Iorga (1871-1940), privit din faţă. În centru, este ilustrat un element floral reprezentând lumânărica pământului (Gentiana asclepiadea). Sus, stema României, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI", şi medalion cu sigla "BNR". Jos, valoarea nominală în cifre şi litere "10.000 lei ZECE MII". În stânga, semnăturile guvernatorului, casierului central şi anul emisiunii "2000". În dreapta, vertical, valoarea "ZECE MII 10.000". Revers: În centru, este ilustrată imaginea Catedralei Episcopale a mânăstirii Curtea de Argeş, construită de domnitorul Neagoe Basarab (1512-1521). La stânga acesteia este reprezentată stilizat acvila cruciată din vechea stemă a Ţării Româneşti de pe timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu (1688-1714). Sus, sunt imprimate: valoarea nominală "10.000" atât pe verticală cât şi pe orizontală, denumirea băncii centrale "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi sigla B.N.R. Jos, în dreapta, valoarea nominală în litere şi cifre "ZECE MII lei 10.000". În planul din dreapta catedralei episcopale este redat, vertical, textul: "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSESTE CONFORM LEGILOR". Seria şi numărul bancnotei, imprimate cu litere şi cifre în două culori, sunt amplasate astfel: cele cu cerneală neagră şi caractere de aceeaşi înălţime, pe verticală, în stânga; cele cu cerneală roşie şi caractere de înălţime crescătoare, pe orizontală, în dreapta.
Elementele de siguranţă:
  • Fereastra transparentă: Zona clară, din partea stângă, pe aversul bancnotei. În interior este imprimată valoarea nominală "10000".
  • Filigranul: imaginea în oglindă a portretului lui Nicolae Iorga deasupra ferestrei transparente şi sigla BNR aflată în dreapta ferestrei (privind aversul). Filigranul este vizibil când bancnota este luminată din partea opusă privitorului.
  • Elementul de suprapunere avers-revers: Când bancnota este luminată din partea opusă privitorului, elemente ale motivului floral stilizat, aflate pe avers sub denumirea băncii centrale, se suprapun perfect cu elementele imprimate pe revers formând o imagine completă.

Grafica acestei bancnote este protejată prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) din România. Orice reproducere color la scara 1:1, în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri comerciale se va face cu acordul scris prealabil al Băncii Naţionale a României. Falsificarea sau tentativa de falsificare se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani conform articolului 282 din Codul Penal.