Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD)


România a devenit membră BIRD (Banca Mondială) în 1972, acceptând Rezoluția Consiliului Guvernatorilor nr. 280/28.11.1972 care stabilește termenii și condițiile de aderare. La 16 aprilie 2024, capitalul subscris de România se ridica la 821 milioane de dolari SUA care conferă o putere de vot de 0,32 la sută.

Conform HG nr. 663/2014 și 34/1997, guvernator pentru România la BIRD este ministrul finanțelor, poziția de guvernator supleant fiind deținută de viceguvernatorul BNR desemnat în acest sens de către guvernatorul Băncii Naționale a României.

Activitatea Băncii Mondiale în România a fost reluată în anul 1991.

Cadrul de Parteneriat de țară cu România (Country Partnership Framework - CPF) pentru perioada 2018-2023 a urmărit trei direcții prioritare: investițiile în oameni și egalitatea de șanse, sprijinirea sectorului privat și îmbunătățirea capacitații de reacție în fața dezastrelor naturale și schimbărilor climaterice.

În data de 20 iunie 2023 Banca Mondială a publicat o actualizare a primului diagnostic sistematic de țară (SCD) pentru România (publicat în 2018). Acesta identifică șase priorități de dezvoltare pentru România: (i) mediul instituțional și economic previzibil pentru oameni și întreprinderi; (ii) acces egal la servicii publice de înaltă calitate la nivelul administrației centrale și locale; (iii) rezultate mai bune în sănătate și educație pentru toți; (iv) condiții favorabile pentru locuri de muncă mai multe și mai bune în sectorul privat; (v) sustenabilitate în raport cu mediul (atenuarea schimbărilor climatice) a activității economice pentru oameni; și (vi) rezistența la șocuri și adaptarea la schimbările climatice, în special pentru gospodăriile vulnerabile.

De la aderare (1972) și până la data de 31 martie 2024, valoarea împrumuturilor contractate de România de la BIRD se ridică la cca. 16,378 miliarde de dolari.

Secţiunea dedicată României pe website BIRD