Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională a României - Raport anual 2019


Raportul anual 2019 privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională a României a fost elaborat pe baza datelor statistice disponibile în luna noiembrie 2020.

Unele date statistice au caracter provizoriu, urmând a fi revizuite în publicațiile ulterioare ale Băncii Naționale a României. Sursa datelor a fost indicată numai atunci când acestea au fost furnizate de alte instituții.

Seriile de date au fost compilate în conformitate cu metodologia BPM6 și sunt disponibile în baza de date interactivă.

Precizări metodologice detaliate privind definițiile, legislația și sursele de date pot fi găsite aici.


Raportul integral în format PDFInfografic