Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională a României - Raport anual 2018


Raportul anual 2018 privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională a României a fost elaborat pe baza seriilor de date rezultate în urma reviziei benchmark a statisticilor externe, respectiv balanța de plăți, poziția investițională internațională, investițiile străine directe ale nerezidenților în România și datoria externă pentru perioada 2013-2018. Seriile de date au fost compilate în conformitate cu standardele metodologice prevăzute de Ediția a VI-a a Manualului balanței de plăți și poziției investiționale internaționale elaborat de Fondul Monetar Internațional (BPM6).

Raportul integral în format PDFInfografic