BNR - Zilele porţilor deschise pentru studenţii economişti

Programul activităţilor, 2012


Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

27 februarie 2012 (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

 • Seminar interactiv cu cadrele didactice şi şcoala doctorală, Şerban Matei, director, Direcţia Operaţiuni de Piaţă
 • Cuvânt de deschidere din partea conducerii universităţii
 • Conferinţa “Reglementare şi dereglementare în sectorul financiar”, Bogdan Olteanu, viceguvernator BNR

În cadrul programului “Zilele Culturale ale BNR - 2012” , la Sucursala regională Cluj

 • Recital de muzică veche susţinut de Maria Răducanu şi Maxim Belciug
 • Expoziţie de fotografie, Zoltan Nagy

28 februarie 2012 (Sucursala regională BNR Cluj)

 • Noua arhitectură pentru guvernanţa economică a UE, Gabriela Mihailovici, consilier al guvernatorului BNR
 • Comunicarea externă a băncilor centrale, Mirela Roman, director, Direcţia Comunicare
 • Obiective, funcţii şi activităţi desfăşurate de BNR, Mugur Tolici, director, Direcţia Resurse Umane, Şerban Matei, director, Direcţia Operaţiuni de Piaţă
 • Prezentarea sucursalei regionale BNR Cluj. Scurt istoric. Elemente de monografie, Ciprian Munteanu, director regional adjunct, sucursala regională BNR Cluj
 • Istoria şi funcţiile băncilor centrale în Europa, Mircea Mureşan, director adjunct, Direcţia Comunicare

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu

19 martie 2012 (Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)

 • Cuvânt de deschidere din partea conducerii universităţii
 • Conferinţa “Criza şi provocările în relansarea economiei româneşti”, Nicolae Dănilă, membru CA al BNR

20 martie 2012 (Agenţia BNR Sibiu)

 • Istoria şi funcţiile băncilor centrale în Europa, Mircea Mureşan, director adjunct, Direcţia Comunicare
 • Obiective, funcţii şi activităţi desfăşurate de BNR, Bogdan Cozmâncă, consilier al prim-viceguvernatorului
 • Seminar interactiv cu cadrele didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Economice, Bogdan Cozmâncă, consilier al prim-viceguvernatorului
 • Prezentarea agenţiei BNR Sibiu. Scurt istoric. Elemente de monografie, Marina Măniguţiu, director regional, Agenţia BNR Sibiu
 • Noua arhitectură pentru guvernanţa economică a UE, Gabriela Mihailovici, consilier al guvernatorului BNR

Universitatea din Piteşti

29 martie 2012 (Agenţia BNR Argeş)

 • Istoria şi funcţiile băncilor centrale în Europa, Nicuşor Ruiu, consilier BNR
 • Obiective, funcţii şi activităţi desfăşurate de BNR, Victor Andrei, director adjunct, Direcţia Operaţiuni de Piaţă
 • Prezentarea agenţiei BNR Argeş. Scurt istoric. Elemente de monografie, Dan Sergiu Bogoi, director Agenţia BNR Argeş
 • Noua arhitectură pentru guvernanţa economică a UE, Gabriela Mihailovici, consilier al guvernatorului BNR

30 martie 2012 (Universitatea din Piteşti)

Universitatea Ovidius, Constanţa

14 mai 2012 (Universitatea Ovidius, Universitatea Maritimă Constanţa)

 • Întâlniri de lucru ale reprezentanților BNR cu conducerea Universității Ovidius şi a Universităţii Maritime Constanţa

15 mai 2012 (Universitatea Ovidius, Constanţa)

Întâlnirea domnului Nicolae Dănilă, membru al Consiliului de administrație al BNR cu angajații Agenției BNR Constanța

 • Activitatea de comunicare externă a băncilor centrale, Mirela Roman, director, Direcţia Comunicare
 • Funcţiile BNR, Mugur Tolici, director, Direcţia Resurse Umane
  1. De la emisiunea de numerar la conceperea şi implementarea politicii monetare
  2. Reglementarea şi supravegherea sistemului bancar în vederea asigurării stabilităţii financiare
 • Seminar interactiv cu studenţii, sesiune de întrebări şi răspunsuri
 • Prezentare cu tema O nouă arhitectură pentru guvernanța economică a Uniunii Europene, Gabriela Mihailovici, consilier al guvernatorului
 • Repere din istoria BNR - prezentarea principalelor repere din istoria BNR şi a rolului jucat în istoria modernă a României, Mircea Mureşan, director adjunct, Direcţia Comunicare
·

Universitatea Aurel Vlaicu, Arad

28 mai 2012 (Universitatea Aurel Vlaicu, Arad)

 • Conferința “Criza și provocările ei în relansarea economiei românești”, prof. univ. dr. Nicolae Dănilă, membru al CA al BNR

29 mai 2012 (Agenția BNR, Arad)

 • Repere din istoria BNR - prezentarea principalelor repere din istoria BNR şi a rolului jucat în istoria modernă a României, Mircea Mureşan, director adjunct, Direcţia Comunicare
 • Prezentări pe teme de emisiune, politică monetară, pieţe, stabilitate financiară, etc
  1. Funcţiile BNR: De la emisiunea de numerar la conceperea şi implementarea politicii monetare, Șerban Matei, director, Victor Andrei, director adjunct, Direcţia Operaţiuni de Piaţă
  2. Funcţiile BNR: Reglementarea şi supravegherea sistemului bancar în vederea asigurării stabilităţii financiare, Șerban Matei, director, Victor Andrei, director adjunct, Direcţia Operaţiuni de Piaţă
 • Prezentare cu tema O nouă arhitectură pentru guvernanța economică a Uniunii Europene, Gabriela Mihailovici, consilier al guvernatorului
 • Activitatea de comunicare externă a băncilor centrale, Mirela Roman, director, Direcţia Comunicare
 • Seminar interactiv cu studenţii, sesiune de întrebări şi răspunsuri
 • Prezentarea Agenţiei BNR Arad, Maria Druia, director agenţie

Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi

18 octombrie 2012 (Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)


19 octombrie 2012 (Sucursala Regională BNR Iaşi)

 • Istoria şi funcţiile băncilor centrale în Europa, Mircea Mureşan, director adjunct, Direcţia Comunicare
 • Prezentări pe teme de emisiune, politică monetară, pieţe, stabilitate financiară:
  1. Funcţiile BNR: De la emisiunea de numerar la conceperea şi implementarea politicii monetare, Mihai Copaciu, economist principal, Direcţia Modelare şi Prognoze Macroeconomice
  2. Funcţiile BNR: Reglementarea şi supravegherea sistemului bancar în vederea asigurării stabilităţii financiare, Mihai Copaciu, economist principal, Direcţia Modelare şi Prognoze Macroeconomice
 • Prezentarea sucursalei regionale BNR Iaşi. Scurt istoric. Elemente de monografie, Crăciun Dănuţ, director adjunct, Sucursala regională BNR Iaşi
 • Comunicarea externă a băncilor centrale, Mirela Roman, director, Direcţia Comunicare
 • Noua arhitectură pentru guvernanţa economică a UE, Gabriela Mihailovici, consilier al guvernatorului BNR
 • Seminar interactiv dedicat cursanţilor şcolii doctorale, Mihai Copaciu, economist principal, Direcţia Modelare şi Prognoze Macroeconomice
 • Seminar interactiv. Întrebări şi răspunsuri, Mirela Roman, director, Direcţia Comunicare, Gabriela Mihailovici, consilier al guvernatorului BNR

Universitatea de Vest, Timişoara

21 noiembrie 2012 (Sucursala Regională BNR Timiș)

 • Istoria şi funcţiile băncilor centrale în Europa, Mircea Mureşan, director adjunct, Direcţia Comunicare
 • Obiective, funcţii şi activităţi desfăşurate de BNR, Prof. univ. dr. Silviu Cerna, fost membru al CA al BNR
 • Noua arhitectură de stabilitate financiară europeană, Gabriela Mihailovici, consilier al guvernatorului BNR
 • Comunicarea externă a băncilor centrale, Mirela Roman, director, Direcţia Comunicare
 • Prezentarea sucursalei regionale BNR Timiş. Scurt istoric. Elemente de monografie, Dan Neacşu, director, Sucursala regională BNR Timiş
 • Sesiune întrebări şi răspunsuri, Mirela Roman, director, Direcţia Comunicare, Gabriela Mihailovici, consilier al guvernatorului BNR

22 noiembrie 2012 (Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest Timişoara)

 • Cuvânt de deschidere din partea universităţii
 • Conferinţa "Provocările procesului de convergenţă ale Uniunii Economice şi Monetare", Conf. univ. dr. Agnes Nagy, membru CA al BNR

ASE, SNSPA, Universitatea Româno-Americană, Bucureşti

26 noiembrie 2012 (sediul central al BNR)

 • Repere din istoria BNR, Mircea Mureşan, director adjunct, Direcţia Comunicare
 • Prezentări pe teme de emisiune, politică monetară, pieţe, stabilitate financiară:
  1. Funcţiile BNR, Mihai Copaciu, economist principal, Direcţia Modelare şi Prognoză Macroeconomică
  2. Operaţiunile băncii centrale: De la administrarea rezervelor la implementarea politicii monetare, Victor Andrei, director, Direcţia Operaţiuni de Piaţă
 • Viitorul Uniunii Economice şi Monetare - guvernanţa economică europeană şi banca centrală, Gabriela Mihailovici, consilier al guvernatorului BNR
 • Seminar interactiv, Valentin Lazea, economist şef al BNR
 • Vizitarea Sălii Florentine şi a Sălii Bizantine (Sucursala Regională Bucureşti) şi a Muzeului BNR (sediul central)