Accesul în clădirile BNR


Persoanele din afara instituției, la accesul în sediile BNR, au următoarele obligații:

 1. să prezinte pentru identificare, la solicitarea personalului cu atribuții privind accesul în sediile BNR, legitimația de acces sau actul de identitate, după caz;
 2. să se supună controlului de securitate respectând întocmai indicațiile personalului de pază și control acces;
 3. să aibă o atitudine politicoasă, o ținută decentă, un limbaj și un comportament adecvat;
 4. să poarte la vedere legitimația de acces/ecusonul de identificare pe toată durata prezenţei în sediile BNR;
 5. să comunice imediat pierderea legitimației de acces la 0311321111;
 6. să aibă, în cazul personalului angajat al colaboratorilor externi, o ținută personalizată și inscripționată cu numele/însemnele societății prestatoare;
 7. să nu lase nesupravegheate bunurile personale;
 8. să nu intre în sediile BNR cu animale de companie.

Legitimația de acces emisă de BNR nu este transmisibilă.

În sediile BNR se interzice:

 1. întreprinderea de acțiuni care ar putea să pună în primejdie sănătatea sau viața persoanelor, securitatea și integritatea imobilelor instituției și a dotărilor acesteia;
 2. introducerea și utilizarea armelor, muniției, materialelor explozive, mijloacelor de imobilizare pe bază de aerosoli sau altor materiale periculoase, cu excepția celor aflate în dotarea personalului autorizat, cu respectarea reglementărilor în domeniu;
 3. înregistrarea audio și/sau video, cu excepția celor desfășurate în cadrul întâlnirilor cu reprezentanții mass-media, prin orice mijloace și fără aprobarea conducerii DPV/conducerii structurilor organizatorice teritoriale, în incinta tuturor spațiilor aparținând instituției;
 4. accesul persoanelor sub influența băuturilor alcoolice și introducerea/consumul băuturilor alcoolice, precum și a oricăror substanțe interzise prin lege;
 5. accesul persoanelor în spații cu acces controlat/restricționat pentru care nu este autorizat, conform normelor de securitate ale Băncii Naționale a României;
 6. fumatul, în alte locuri decât cele special amenajate;
 7. scoaterea din incinta spațiilor aferente instituției a oricăror valori și/sau materiale aparținând BNR, cu excepția situațiilor când acestea sunt însoțite de forme legale.

În cazul unei evacuări (de exercițiu sau de urgență), este obligatorie respectarea indicațiilor și solicitărilor personalului de securitate și ale personalului care îi însoțește. Totodată, sunt obligatorii cerințele interne pe linia accesului controlat, a situațiilor de urgență și a securității și sănătății în muncă și respectarea Instrucțiunilor de urmat în situații de urgență în BNR, prezentate la eliberarea legitimațiilor de acces.