Acces în clădirile BNR


Cerințe minimale de securitate fizică pentru accesul salariaţilor şi al persoanelor din afara instituţiei în sediul central al Băncii Naţionale a României şi în structurile sale teritoriale

I. Categorii de persoane care au acces în sediul central al Băncii Naţionale a României şi în structurile sale teritoriale

 1. Salariaţii Băncii Naţionale a României ;
 2. Persoanele care îşi desfăşoară activitatea ca detaşate în BNR;
 3. Persoanele care vin în interes de serviciu;
 4. Colaboratori externi;
 5. Studenţi aflaţi în practică la BNR.;
 6. Delegaţi (autorităţi, instituţii de credit, Curtea de Conturi, etc.);
 7. Personalul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sau contractual care asigură paza sediului central şi a structurilor teritoriale;
 8. Personalul firmelor care prestează servicii (ocazional sau permanent) în folosul BNR, conform contractelor încheiate;
 9. Reprezentanți mass-media acreditați, cu ocazia organizării conferinţelor/declarațiilor de presă sau interviurilor;
 10. Vizitatori (Muzeul BNR/Biblioteca BNR/Arhiva BNR);
 11. Invitaţi externi la evenimentele organizate sau găzduite de BNR.

II. Obligaţii ale persoanelor prevăzute la punctul I, la accesul în spațiile BNR:

 1. Să prezinte pentru identificare, la solicitarea personalului de control acces, cartela de acces /legitimaţia de serviciu;
 2. Să se supună controlului cu detectorul de metale şi să treacă bagajele prin aparatul cu raze X pentru controlul bagajelor, la solicitarea personalului de pază - control acces (cu excepția categoriilor care au drepturi de acces nerestricționat pentru o anumită cale de acces, conform solicitărilor motivate ale structurilor organizatorice din BNR);
 3. În caz de suspiciuni sau din dispoziția conducerii Direcţiei Protecţia Valorilor , se supun controlului cu detectorul de metale și se prezintă spre verificare:
  1. bagajele la punctul de control acces, atât la intrare cât şi la ieşire;
  2. toate persoanele de la pct I.
 4. Să respecte programul de lucru şi regulile de acces şi de conduită în bancă;
 5. Să poarte la vedere cartela de acces la intrarea/ieşirea din instituţie şi pe toată durata prezenţei în bancă;
 6. Să păstreze cu grijă cartela de acces/legitimaţia de serviciu şi să o folosească doar în conformitate cu prezentele instrucţiuni;
 7. Să comunice imediat pierderea cartelei de acces/legitimația de serviciu emitentului;
 8. Să aibă o ţinută şi un comportament decent;
 9. Ținuta personalului contractant, prestator de servicii în folosul BNR, este obligatoriu să fie personalizată şi inscripţionată cu însemnele instituției/ firmei.

III. Accesul în sediul central al B N R. se face exclusiv pe baza cartelei de acces/legitimaţiei de serviciu, diferenţiat, pe intrări şi categorii de persoane, nefiind posibilă folosirea cartelelor de acces la alte intrări decât cele pentru care au fost eliberate sau pe baza tabelelor întocmite de direcţiile care organizează sau găzduiesc evenimente - tabele de acces avizate de DPV(pentru cei din afara instituției). Pentru proiectele care presupun participarea la evenimentele desfășurate în bancă a copiilor minori, direcția/serviciul care se ocupă de eveniment din partea BNR trebuie să solicite și să rețină acordurile scrise ale părinților minorilor de acceptare a filmării acestora.

IV. În spaţiile BNR se interzice:

 1. Introducerea de arme, cu excepţia personalului militar care asigură paza sediilor şi a transporturilor de valori și celor care însoțesc delegații oficiali/personalități și dețin armament în condițiile legii, cu înștiințarea și aprobarea DPV, precum şi a personalului autorizat al DPV;
 2. Înregistrarea audio şi de imagini, prin orice mijloace, fără aprobarea conducerii DPV, în afara spaţiilor destinate întâlnirilor cu presa.
 3. Introducerea de materiale toxice sau inflamabile, cu excepţia materialelor procurate pentru nevoile curente ale băncii;
 4. Accesul în spaţiile BNR a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice;
 5. Scoaterea, fără forme legale (Bon de poartă/Proces verbal de predare-primire), a oricăror valori aparţinând BNR.