REGISTRUL INSTITUŢIILOR DE CREDIT*

Partea II - Sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine
Secţiunea I - Sucursale ale instituţiilor de credit din state terţe

Înmatriculare în registrul instituţiilor de credit Denumirea sucursalei Adresa sediului sucursalei Cod unic de înregistrare Numărul de ordine
în registrul comerţului
Data de la care
poate începe
desfăşurarea activităţii
Observaţii
Număr Data
1 2 3 4 5 6 7
* În temeiul art.417 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.
Total Sucursale ale instituţiilor de credit din state terţe: 0

DATA GENERĂRII: 30.06.2022 15:38:19