REGISTRUL INSTITUŢIILOR DE CREDIT*

Partea I - Instituţii de credit persoane juridice române
Secţiunea III - Bănci de credit ipotecar

Înscrierea în registru Denumirea instituţiei de credit Adresa sediului social Elemente de identificare Data de la care
poate începe
desfăşurarea activităţii
Observaţii
Număr Data Cod de identificare fiscală Numărul de ordine
în registrul comerţului
Identificatorul
entității juridice
(LEI)
1 2 3 4 5 6
* În temeiul art.417 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.
Total Bănci de credit ipotecar: 0

DATA GENERĂRII: 16.12.2022 12:06:38