REGISTRUL INSTITUŢIILOR DE CREDIT*

Partea I - Instituţii de credit persoane juridice române
Secţiunea III - Bănci de credit ipotecar

Înmatriculare în registrul instituţiilor de credit Denumirea instituţiei de credit Adresa sediului social Cod unic de înregistrare Numărul de ordine
în registrul comerţului
Data de la care
poate începe
desfăşurarea activităţii
Observaţii
Număr Data
1 2 3 4 5 6 7
* În temeiul art.417 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.
Total Bănci de credit ipotecar: 0

DATA GENERĂRII: 30.06.2022 15:38:13