REGISTRUL INSTITUŢIILOR DE CREDIT*

Partea I - Instituţii de credit persoane juridice române
Secţiunea II - Bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ

Înmatriculare în registrul instituţiilor de credit Denumirea instituţiei de credit Adresa sediului social Cod unic de înregistrare Numărul de ordine
în registrul comerţului
Data de la care
poate începe
desfăşurarea activităţii
Observaţii
Număr Data
1 2 3 4 5 6 7
RB-PJR-40-051 31.05.2004 AEDIFICIUM BANCA PENTRU LOCUINŢE S.A. Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246D, Zona A, etaj 6, sector1 16324968 J40/5871/2004 31.05.2004 - la data de 30.11.2009 a fuzionat prin absortie cu HVB Banca pentru Locuinte SA - banca absorbita; pana la data de 25.10.2019 a fost inscrisa sub denumirea Raiffeisen Banca pentru Locuinte SA
RB-PJR-40-064 03.07.2008 BCR BANCA PENTRU LOCUINTE SA Bucuresti, Calea Plevnei, nr. 159, BUSINESS GARDEN BUCHAREST, Clădirea A, Camerele E4-14 - E4-26, etaj 4, sector 6 23739062 J40/6985/2008 03.07.2008
* În temeiul art.417 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.
Total Bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ: 2

DATA GENERĂRII: 30.06.2022 15:38:10