LISTA INSTITUŢIILOR DE CREDIT RADIATE

Lista cuprinde instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit persoane juridice străine radiate din registrul instituțiilor de credit prevăzut la art. 417 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Înscrierea în Registru Denumire entitate Tip entitate(*) Elemente de identificare Data radierii
Număr Data cod de identificare fiscală numărul de ordine
în registrul comerţului
1 2 3 4 5
ROCC-CO-01-17-0245 11.11.2002 Banca Cooperatistă Creditec Tecuci Cooperative de credit 7959392 J17/10009/1992 18.01.2021
ROCC-CO-01-34-0478 11.11.2002 Banca Cooperatistă Dumbrava Scrioaştea Cooperative de credit 3282178 J34/1279/1992 18.01.2021
(*) Bănci / Bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ / Bănci de credit ipotecar / Case centrale / Cooperative de credit / Sucursale ale instituţiilor de credit din state terţe / Sucursale ale instituţiilor de credit din alte state membre

DATA GENERĂRII: 30.06.2022 15:38:28