Secțiunea 1 - Instituții emitente de monedă electronică

Subsecţiunea I - Active

Înscrierea în Registru Denumire Instituţie Emitentă de Monedă Electronică /
Sucursală / Agent
Tip entitate
(Instituţie Emitentă de Monedă Electronică / Sucursală / Agent)
Adresă Elemente de identificare Serviciile de emitere de monedă electronică şi de plată autorizate * Observaţii
Număr Data Cod de identificare fiscală sau element echivalent Numărul de ordine în Registrul comerţului sau element echivalent
1 2 3 4 5 6 7
IEME-RO-0001 25.04.2013 CAPITAL FINANCIAL SERVICES S.A. Instituţie emitentă de monedă electronică Bd. Iancu de Hunedoara Nr. 48 Clădirea Crystal Tower Et. 6 BUCUREŞTI sector 1 cod poştal 011745 22170545 J40/4352/2011 1, 2b, 2c2, 2c3, 2e1, 2e2 Până la data de 11.09.2013 sediul social a fost în Str. Sf. Vineri, nr.25, Tronson 1, Bl.105C, Parter, Sector 3 iar în per. 11.09.2013-16.09.2016 cu sediul social în Bucureşti,Vulturilor, nr.98, et.7, spaţiu comercial E7-Est . Din data de 17.09.2016 până la data de 23.05.2022, a fost înscrisă cu sediul social în Str. Gara Herastrău Nr. 4C Bl. B Et. 11 Ap. 14, sector 2, București
IEME-RO-0003 21.12.2015 ORANGE MONEY IFN S.A. Instituţie emitentă de monedă electronică Str. Gara Herăstrău, nr. 4D, Green Court, corp C, etaj 11 BUCUREŞTI sector 2 cod poştal 020334 33851267 J40/13883/2014 1, 2a, 2b, 2c1, 2c2, 2c3, 2d1, 2d2, 2d3, 2e1, 2e2, 2f Până la data de 13.03.2018 a funcţionat sub denumirea ORANGE MONEY S.R.L., iar până la data de 26.05.2020 a fost înscrisă cu sediul în Bucureşti, b-dul Lascăr Catargiu, nr. 47 – 53, Europe House, camera E3.27 şi E3.01, etaj 3, sector 1.

  *
  1) - emitere de monedă electronică;
  2) - servicii de plată :
          a) - servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi;
          b) - servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi;
          c1) - debitări directe, inclusiv debitări directe singulare, în cazul în care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit;
          c2) - operaţiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar, în cazul în care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit;
          c3) - operaţiuni de transfer-credit, inclusiv operaţiuni cu ordine de plată programată, în cazul în care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit;
          d1) - debitări directe, inclusiv debitări directe singulare, în cazul în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată;
          d2) - operaţiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar, în cazul în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată;
          d3) - operaţiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plată programată, în cazul în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată;
          e1) - emiterea instrumentelor de plată;
          e2) - acceptarea la plată a instrumentelor de plată;
          f) - remiterea de bani;
          g) - servicii de iniţiere a plăţii;
          h) - servicii de informare cu privire la conturi

Generat la: 23.05.2022 16:21:43 Total Instituţii emitente de monedă electronică: 2, Total Agenţi (A): 0, Total Sucursale (B): 0