Statistica datoriei private externeNotificarea angajamentelor de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung, raportarea modificărilor survenite faţă de notificarea iniţială, precum și raportarea operațiunilor efectuate pe parcursul derulării contractului se realizează prin transmiterea formularelor semnate și scanate prin poşta electronică la adresa rdpe@bnro.ro