Situaţia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special