Sancțiuni emise de BNR pentru nerespectarea legislației incidente


Conform dispozițiilor art.46 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care transpun în legislația națională dispozițiile Art.60, coroborate cu cele ale Art.62 alin.(3) din Directiva (UE) 2015/849a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, Banca Națională a României publică informații cu privire la măsurile sau sancțiunile administrative aplicate instituțiilor de credit și instituțiilor financiare pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, cu respectarea normelor legale în vigoare aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.


2023

Ordinul Persoana fizică/ instituția de credit căreia i se aplică sancțiunea Sancțiunea aplicată Tipul și natura încălcării săvârșite
Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.120/27.11.2023 Banca Transilvania S.A. Avertisment scris
 • nerespectarea cerințelor prevăzute la art.11 alin.(1) lit.b) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.12 alin.(2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, prin aplicarea în mod necorespunzător a măsurilor standard de cunoaștere a clientelei referitoare la identificarea beneficiarului real și adoptarea de măsuri rezonabile pentru a verifica identitatea acestuia.
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.113/31.10.2023 FIRST BANK S.A. Amendă în sumă de 20.000 lei
 • Nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, prin neaplicarea măsurii standard de cunoaștere a clientelei referitoare la monitorizarea tranzacțiilor, în cazul unor clienți;
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.112/30.10.2023 RAIFFEISEN BANK S.A. Amendă în sumă de 50.000 lei
 • nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. d) și alin. (3), art. 14 și art. 24 alin. (1) lit. c) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 13 alin. (1) și ale art. 24 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere funcționarea neadecvată a mecanismelor de control intern, inclusiv a aplicațiilor utilizate în vederea administrării riscului de spălare a banilor;
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.97/24.08.2023 ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București Amendă în sumă de 30.000 lei
 • nerespectarea termenului stabilit pentru implementarea măsurilor dispuse prin Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.1/07.01.2022 la art.1 lit. a12) - a16), a19), a20), a22), a27), a29) lit. b3), b5), b6) și lit.i);
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.92/09.08.2023 SMILE CREDIT IFN S.A. Amendă în sumă de 30.000 lei
 • nerespectarea cerințelor art.24 alin.(1) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.7 alin.(1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că instituția nu a procedat la revizuirea normei de cunoaștere a clientelei în anul 2022;
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.95/11.08.2023 TBI BANK EAD SOFIA – SUCURSALA BUCUREȘTI Amendă în sumă de 100.000 lei
 • nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. d) și alin. (9) și ale art. 14 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.8 alin. (1) lit. i) și ale art. 11 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere, neaplicarea măsurii standard de cunoaștere a clientelei constând în obținerea și/sau verificarea informațiilor cu privire la sursa fondurilor utilizate pentru constituirea unor depozite la termen, sau a rambursării ratelor aferente creditelor obținute de la sucursală, precum și a rambursărilor anticipate, și continuarea relației de afaceri în lipsa acestor elemente;
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.88/01.08.2023 ALPHA BANK ROMÂNIA S.A. Amendă în sumă de 50.000 lei
 • nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. d), art. 17 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a neaplicării măsurilor corespunzătoare de cunoaștere a clientelei constând în:
  1. monitorizarea necorespunzătoare a relației de afaceri, în cazul unor clienți;
  2. neaplicarea măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei în cazul unor clienți/tranzacții;
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.85/20.07.2023 CITIBANK EUROPE PLC, DUBLIN – Sucursala România Avertisment scris
 • neimplementarea măsurii de supraveghere dispusă la art.1 lit. a) din Ordinul de măsuri al Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 125/19.09.2022, constând în numirea ofițerului de conformitate al CITIBANK EUROPE PLC, DUBLIN – SUCURSALA ROMÂNIA, la nivelul conducerii superioare a sucursalei.
Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 87 din data de 20.07.2023 BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. Amendă în sumă de 100.000 lei
 • nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. d), art. 14 și art. 24 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 13 alin. (1) și ale art. 23 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere funcționarea neadecvată a mecanismelor de control intern, inclusiv a aplicațiilor utilizate în vederea administrării riscului de spălare a banilor;
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.81/06.07.2023 MIKRO KAPITAL IFN S.A. Avertisment scris
 • nerespectarea cerințelor art.24 alin.(1) lit.c) și alin.(2) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.23 și art.26 alin.(1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, având în vedere existența unor deficiențe la nivelul cadrului și a mecanismelor de control intern implementate în aria cunoașterii clientelei, prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului;
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.79/06.07.2023 Unicredit Bank S.A. Amendă în sumă de 100.000 lei
 • nerespectarea cerințelor prevăzute la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 3 alin. (1) și (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, pentru neidentificarea și neevaluarea riscurilor de SB/FT asociate facilității de schimb valutar prin intermediul ATM-urilor băncii, oferite non-clienților;
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.15/02.02.2023 TERRA CREDIT IFN S.A. Amendă în sumă de 20.000 lei
 • nerespectarea cerințelor art.24 alin.(1) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.5 alin.(1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că nu a fost elaborată o normă de cunoaștere a clientelei;
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 11/25.01.2023 CREDIT FIX IFN S.A. Avertisment scris
 • nerespectarea cerințelor art.11 alin.(1) lit.a) și alin.(7) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că măsurile de cunoaștere a clientelei aplicate de instituție la inițierea relației de afaceri cu clienții nu erau adecvate, în sensul că acestea nu asigurau identificarea corespunzătoare a clienților și verificarea identității acestora înainte de inițierea relației de afaceri;
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.6/19.01.2023 UniCredit Bank S.A. Avertisment
 • nerespectarea cerințelor prevăzute la art.24 alin.(1) lit.c) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.23 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere:
  • ineficiența procedurilor de control implementate, care nu asigură aplicarea corespunzătoare a măsurilor de cunoaștere a clientelei,
  • realizarea cu întârziere a planului de activitate al funcției AML prin replanificarea controalelor programate,
  • existența unor procese deficitare în ceea ce privește modificarea limitelor zilnice de tranzacționare pentru cardurile de debit, respectiv nestabilirea unei perioade clare pentru care se aplică noua limită în cazul majorărilor sub pragul de 20.000 RON, iar peste acest prag nedefinirea unei limite maxime valorice.
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.5/19.01.2023 BSG CREDIT IFN S.A. Avertisment scris
 • nerespectarea cerințelor art.24 alin.(1) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.7 alin.(1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că instituția nu a procedat la revizuirea normei de cunoaștere a clientelei, în anul 2021;
 • Continuare »»

2022

Ordinul Persoana fizică/ instituția de credit căreia i se aplică sancțiunea Sancțiunea aplicată Tipul și natura încălcării săvârșite
Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.195/30.12.2022 ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCUREȘTI Avertisment scris
 • nerespectarea prevederilor art.11 alin.(1) lit. d) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere monitorizarea necorespunzătoare a relației de afaceri în cazul unor clienți;
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.173/15.12.2022 Banca Românească S.A. Avertisment
 • nerespectarea prevederilor art.24 alin.(1) lit.a) și c) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.23 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019, având în vedere următoarele aspecte:
  • monitorizarea necorespunzătoare a unor tipologii de tranzacții care îndeplineau criteriile de încadrare în categoria celor care prezintă indici de suspiciune, respectiv mișcări rapide de fonduri (încasări externe urmate în aceeași zi sau în perioada imediat următoare de plăți externe);
  • setarea manuală la nivelul unităților teritoriale a limitelor aferente tranzacțiilor transfrontaliere efectuate prin intermediul serviciului Internet Banking, ceea ce poate genera riscuri operaționale în contextul ineficienței procedurilor de control implementate, care au ca obiect verificarea modului de aplicare a măsurilor de cunoaștere a clientelei și de administrare a riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.171/13.12.2022 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. Avertisment scris
 • nerespectarea cerințelor prevăzute la art. 8 alin. (1) și art. 9 alin.(2) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neraportarea ante-factum și post- factum către ONPCSB, a unor tranzacții cu indicii de suspiciune efectuate de clienți;
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.170/06.12.2022 Banca Română de Credite și Investiții S.A. Avertisment scris
 • neimplementarea măsurilor de supraveghere dispuse de banca centrală la art.1 lit. a), c) și d) din Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 70/30.06.2021.
Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.156/10.11.2022 Libra Internet Bank S.A. Avertisment
 • nerespectarea cerințelor prevăzute la art.8 alin.(1) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere existența unor disfuncționalități la nivelul sistemului de control intern, care au condus la nedetectarea tranzacțiilor suspecte anterior procesării, neidentificarea elementelor de suspiciune și neraportarea ante-factum la ONPCSB;
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.147/21.10.2022 CEC BANK S.A. Avertisment
 • nerespectarea cerințelor art. 24 alin. (1) lit. c) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere unele deficiențe la nivelul cadrului intern de reglementare și control;
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.76/28.04.2022 ALIOR BANK S.A. VARȘOVIA – Sucursala București Avertisment
 • nerespectarea prevederilor art. 17 alin (1)-(3) și art. 171 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neaplicarea măsurilor suplimentare de cunoaştere a clientelei, în cazul unor clienți/tranzacții;
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.122/12.08.2022 OTP BANK ROMÂNIA S.A. Amendă în sumă de 500.000 lei
 • nerespectarea cerințelor art.24 alin.(1) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere o serie de deficiențe la nivelul cadrului intern de reglementare și control;
 • nerespectarea cerințelor art.8 alin.(1) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neidentificarea și neraportarea ante factum a unor tranzacții care prezentau suspiciuni;
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.115/04.08.2022 Banca Românească S.A. Avertisment scris
 • nerespectarea prevederilor art.25 alin.(1) și (3) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.5 alin.(2) lit.c) și art.13 alin.(2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019, având în vedere următoarele aspecte:
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.91/18.05.2022 ROCAPITAL IFN S.A. Avertisment scris
 • nerespectarea cerințelor art.17 alin.(1) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.16 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, având în vedere inițierea și continuarea anumitor relații de afaceri cu clienții, fără aplicarea măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei definite la nivelul normelor interne ale instituției;
 • Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.92/18.05.2022 PATRIA BANK S.A. Amendă în cuantum de 50.000 lei
  1. nerespectarea prevederilor art.23 alin.(2) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și art.21 alin.(2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, coroborate cu cele ale art.675 alin. (2) lit. b) alin. ii), coroborat cu art. 677 alin (1) lit. b) și alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere desemnarea ofițerului de conformitate fără respectarea standardelor prevăzute în reglementările proprii;
  2. Continuare »»

   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.83/09.05.2022 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. Avertisment scris
   • nerespectarea cerințelor art.8 alin.(1) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neraportarea/raportarea cu întârziere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a operațiunilor cu indicii de suspiciune efectuate de clienți;
   • Continuare »»

   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.78/05.05.2022 RALFI IFN S.A. Avertisment scris
   • nerespectarea cerințelor art.24 alin.(1) lit.b) și c) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere transmiterea de date și informații eronate la solicitarea Băncii Naționale a României, formulată în cadrul exercitării atribuțiilor de supraveghere și control ce revin acesteia.
   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.67/15.04.2022 Banca Transilvania S.A. Amendă în sumă de 50.000 RON
   • nerespectarea prevederilor art.24 alin.(1) lit.c) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.23 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, având în vedere ineficiența mecanismelor de control implementate la nivelul celei de-a doua și celei de-a treia linii de apărare, ceea ce a condus la neidentificarea erorilor aplicației informatice, utilizată de instituția de credit pentru transmiterea raportărilor către ONPCSB, pe parcursul unei perioade îndelungate, precum și nedefinirea unor măsuri/mecanisme de control care să vizeze administrarea riscurilor asociate omisiunii de setare de către Direcția Informații pentru Management a codurilor de produs/tranzacții în vederea asigurării respectării cerințelor legale referitoare la raportarea tranzacțiilor cu sume în numerar și a transferurilor externe, în lei și în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 EUR către ONPCSB;
   • nerespectarea prevederilor art.7 alin.(1), (3) și (7) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere transmiterea cu întârziere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a unor Rapoarte de tranzacții numerar și Rapoarte de tranzacții externe aferente perioadei 2020 – 2021.
   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.57/06.04.2022 IFN VIACONTO MINICREDIT S.A. Avertisment scris
   • neîndeplinirea cerințelor art.24 alin.(1) lit.c) și alin.(2) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.6 alin.(2), art.23 și art.26 alin.(1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, având în vedere existența unor deficiențe la nivelul cadrului intern de control intern în aria cunoașterii clientelei, prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului;
   • Continuare »»

   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.58/06.04.2022 MOTORACTIVE IFN S.A. Avertisment scris
   • nerespectarea cerințelor art.24 alin.(1) lit.b) și c) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere furnizarea de date și informații eronate către Banca Națională a României, în cadrul exercitării atribuțiilor acesteia de supraveghere și control.
   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.46/16.03.2022 CAPITAL FINANCIAL SERVICES S.A. Avertisment scris
   • nerespectarea cerințelor art.24 alin.(1) lit.a) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.5 alin.(1) și (2) lit.d) și f) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, având în vedere reglementarea defectuoasă a proceselor de cunoaștere a clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului;
   • neîndeplinirea cerințelor art.25 alin.(1) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.3 alin.(1) și (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, având în vedere că nu a fost realizată evaluarea adecvată a riscurilor la nivelul serviciilor şi produselor oferite clienților, precum şi la nivelul întregii activități, și nu a fost elaborată o metodologie adecvată în acest scop.
   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.64/11.04.2022 VISTA BANK (ROMÂNIA) S.A. Avertisment scris
   • nerespectarea prevederilor art.11 alin.(1) și alin.(4), art.15 alin.(1) lit.b) și alin.(2) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu cele ale art.8 alin.(1) lit.f), h), i), art.10 alin.(1) lit.f)-i) și art.13 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, având în vedere neaplicarea măsurilor standard de cunoaştere a clientelei, în cazul unor clienți;
   • Continuare »»

   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.56/30.03.2022 HORA CREDIT IFN S.A. Amendă în sumă de 30.000 RON
   • inițierea și continuarea anumitor relații de afaceri cu clienții cu nerespectarea cerințelor art.11 alin.(1) lit.a), alin.(7), (8) și (9), art.13 alin.(1) lit.a) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.8 alin.(1) lit.f) și k), art.11 alin.(1) și (2) și art.18 alin.(1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, având în vedere identificarea unor situații în care instituția financiară nu a procedat la aplicarea de măsuri de cunoaștere a clientelei adecvate în vederea identificării și verificării identității clientului înainte de stabilirea relațiilor de afaceri, la obținerea anumitor informații privind beneficiarul real al fondurilor; nu au fost furnizate probe privind verificarea, în baza unor informații credibile și independente, a informației privind ocupația clientului:
   • Continuare »»

   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.50/17.03.2022 FIRST BANK S.A. Avertisment scris
   • neîndeplinirea cerințelor art.24 alin.(1) lit.a) și c) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere o serie de deficiențe la nivelul procedurilor interne.
   • neîndeplinirea cerințelor art.25 alin.(1) și (2) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.3 alin.(1) lit.b) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019, având în vedere că modelul de evaluare a riscurilor definit potrivit metodologiei stabilite de instituția de credit nu a luat în considerare o serie de factori de risc relevanți;
   • Continuare »»

   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.47/16.03.2022 IDEA BANK SA Avertisment scris
   • neîndeplinirea cerințelor art.11 alin.(1) lit.d) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.13 alin.(1) și (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, având în vedere că nu s-a asigurat monitorizarea corespunzătoare a tranzacțiilor derulate prin conturile unor clienți;
   • Continuare »»

   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.42/09.03.2022 BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMÂNIEI – EXIMBANK S.A. Avertisment scris
   • neîndeplinirea cerințelor art.24 alin.(1) lit.a) și lit.c) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.23 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, având în vedere neidentificarea unor instrumente automate de control care să contribuie la efectuarea verificărilor de conformitate la nivel de portofoliu, astfel încât să se identifice situațiile de neconformare cu prevederile reglementărilor interne, sau care să contribuie la verificarea calității datelor colectate/ emise de aplicațiile informatice utilizate, precum și a unor mecanisme de control adecvate asupra modului de acordare a serviciului internet banking;
   • Continuare »»

   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.31/22.02.2022 GLOBAL PAYMENTS S.R.O. PRAGA SUCURSALA BUCUREȘTI Avertisment scris
   • nerespectarea cerințelor art.11 alin.(1) lit.a) și b) și alin.(8) şi art.15 alin.(1) lit.b) şi c) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.8 alin.(3), art.10 alin.(1) și art.11 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, având în vedere că instituția nu a furnizat documente din care să rezulte a identificat și verificat pe baza unor documente, date sau informații obținute din surse sigure și independente, identitatea comercianților cărora le-a furnizat servicii de acceptare la plată, respectiv a persoanelor care îndeplineau calitatea de beneficiari real ai acestora;
   • Continuare »»

   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.23/18.02.2022 SPEED TRANSFER FINANCIAR S.R.L. Avertisment scris
   • nerespectarea cerințelor art.9 alin.(2) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neraportarea/raportarea cu întârziere a tranzacțiilor suspecte, nefiind îndeplinită cerința de promptitudine a raportării către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a operațiunilor ce prezintă indicii de suspiciune de spălare a banilor/ finanțare a terorismului;
   • Continuare »»

   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.22/18.02.2022 Banca Transilvania S.A. Avertisment scris
   • nerespectarea prevederilor art.11 alin.(1) lit.d) și alin.(7) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.13 alin.(1) și (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019, având în vedere ineficiența mecanismelor de control intern implementate, care nu au asigurat înregistrarea în aplicația de calcul de risc a unui factor de risc imediat ce acesta s-a manifestat, ceea ce a determinat neaplicarea unor măsuri de cunoaștere a clientelei corespunzătoare categoriei de risc în care ar fi trecut clientul;
   • Continuare »»

   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.20/17.02.2022 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. Avertisment scris
   • neîndeplinirea cerințelor art.6 alin.(1) lit.d) și art.9 alin.(2) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, versiunile în vigoare în perioada iulie 2019 –2020, având în vedere neraportarea/raportarea cu întârziere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării banilor (ONPCSB) a operațiunilor cu indicii de suspiciune efectuate de clienți. În prezent, prevederi similare se regăsesc la art.6 alin.(1) lit. b) și art.9 alin.(2) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare;
   • Continuare »»

   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.13/11.02.2022 EASY ASSET MANAGEMENT IFN S.A. Avertisment scris
   • inițierea și continuarea anumitor relații de afaceri cu clienții, cu nerespectarea cerințelor art.11 alin.(1) lit.a), lit.b) și lit.c), alin.(7) și alin.(9) și art.13 alin.(1) lit.a) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.8 alin.(1) lit.d), lit.f), lit.h-k), art.11 alin.(1) și alin.(2) și art.18 alin.(1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, având în vedere:
    • identificarea unor situații în care instituția financiară nu a procedat la obținerea unor informații privind beneficiarul real, scopul și natura relației de afaceri, respectiv încadrarea clienților în categoria persoanelor expuse public;
    • nu au fost furnizate probe privind verificarea, în baza unor informații credibile și independente, a numelui angajatorului ori naturii activităţii proprii, a sursei fondurilor ce urmează să fie utilizate în derularea relaţiei de afaceri și dreptul de ședere pe teritoriul României pentru o perioadă de minim 5 ani;
   • Continuare »»

   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.7/31.01.2022 MOGO IFN S.A. Avertisment scris
   • inițierea și continuarea anumitor relații de afaceri cu clienții cu nerespectarea cerințelor art.11 alin.(1) lit.a) și alin.(7), art.13 alin.(1) lit.a) și art.17 alin.(1) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.8 alin.(1) lit.f), lit.i) și lit.j), art.11 alin.(2), art.13 și art.18 alin.(1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, având în vedere: identificarea unor situații în care instituția financiară nu a procedat la obținerea anumitor informații privind ocupația și încadrarea în categoria persoanelor expuse public a clienților; nu au fost furnizate probe privind verificarea, în baza unor informații credibile și independente, a numelui angajatorului ori naturii activităţii proprii, a sursei fondurilor ce urmează să fie utilizate în derularea relaţiei de afaceri și nu a fost aplicată măsura de cunoaștere a clientelei constând în obținerea aprobării directorului general pentru continuarea relației de afaceri cu clienții care, pe parcursul derulării relației de afaceri, trec într-o categorie de risc SB/FT mai ridicat;
   • Continuare »»

   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.4/31.01.2022 Libra Internet Bank S.A. Avertisment scris
   • nerespectarea prevederilor art.25 alin.(3) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.5 alin.(2) lit.c) și art.13 alin.(2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019, având în vedere nereglementarea tipurilor de produse și servicii care pot fi furnizate fiecărei categorii de clientelă;
   • Continuare »»

   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.2/07.01.2022 ING BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREȘTI Avertisment scris
   • neîndeplinirea cerințelor art.24 alin.(1) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere existența unor deficiențe la nivelul cadrului intern de reglementare și de control intern în aria cunoașterii clientelei, prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului
   • Continuare »»

   ↑ sus

   2021

   Ordinul Persoana fizică/ instituția de credit căreia i se aplică sancțiunea Sancțiunea aplicată Tipul și natura încălcării săvârșite
   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.112/27.12.2021 PORSCHE BANK ROMANIA SA Avertisment scris
   • neîndeplinirea cerințelor art.24 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere existența unor deficiențe la nivelul cadrului intern de reglementare și de control intern în aria cunoașterii clientelei, prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului
   • Continuare »»

   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.106/14.12.2021 Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP Avertisment scris
   • neîndeplinirea cerințelor art.11 alin.(1) lit.b), coroborat cu art.13 alin.(1) lit.e) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare având în vedere neaplicarea măsurii standard de cunoaştere a clientelei constând în identificarea beneficiarului real al fondurilor, în cazul unui client persoană juridică.
   • Continuare »»

   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.102/18.11.2021 EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. Amendă în suma de 30.000 RON
   • inițierea și continuarea unor relații de afaceri cu nerespectarea cerințelor art.11 alin.(1) lit.a) și lit.d), alin.(7) și alin.(9) și art.13 alin.(1) lit.a) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.8 alin.(1) lit.f), lit.i) și lit.j) și alin.(3) lit.h), art.10 alin.(1) lit.i) cu referire la art.8 alin.(3) lit.h), art.11 alin.(2) și art.18 alin.(1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
   • Continuare »»

   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.68/25.06.2021 PATRIA BANK S.A. avertisment scris
   • nerespectarea prevederilor art.26 alin.(5) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neimplementarea, în termen, a unei măsuri dispuse prin Ordinul Prim-viceguvernatorului;
   • Continuare »»

   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.55/18.05.2021 UniCredit Bank S.A. avertisment scris
   • nerespectarea prevederilor art.17 alin.(1) și art.24 alin.(1) lit.a) și lit.c) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.5 alin.(1) și alin.(2) lit.f) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prin reglementarea defectuoasă a proceselor de cunoaștere a clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului ;
   • Continuare »»

   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.41/06.04.2021 RAIFFEISEN BANK S.A avertisment scris
   • nerespectarea prevederilor art.24 alin.(1) lit. c) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere reglementarea defectuoasă a sistemelor informaționale în cazul proceselor de cunoaștere a clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și conexe, prin inexistența unor prevederi care să contribuie la realizarea unor fluxuri informaționale adecvate și funcționale între structurile organizatorice ale băncii care gestionează informațiile care interferează cu problematica spălării banilor; ;
   • Continuare »»

   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.34/30.03.2021 Credit Europe Bank (România) S.A. avertisment scris
   • nerespectarea prevederilor art.24 alin.(1) lit.a) și lit.c) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, prin reglementarea defectuoasă a proceselor de cunoaștere a clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.
   • Continuare »»

   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.14/08.02.2021 UniCredit Bank S.A. Avertisment scris
   • nerespectarea prevederilor art.11 alin.(1) lit.d) și alin.(7), art.14, art.16 alin.(4), art.17 alin.(2) și (3), precum și art.24 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere imposibilitatea asigurării unei monitorizări corespunzătoare a activității tranzacționale a clienților, ca urmare a soluționării cu întârziere a unui incident operațional legat de funcționarea aplicației de monitorizare a tranzacțiilor din perspectiva prevenirii spălării banilor;

   Continuare »»

   ↑ sus

   2020

   Ordinul Persoana fizică/ instituția de credit căreia i se aplică sancțiunea Sancțiunea aplicată Tipul și natura încălcării săvârșite
   Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României Nr. 41/09.04.2020 Procredit Bank S.A. Amendă în sumă de 10.000 lei
   • nerespectarea prevederilor art.27 alin.(7) lit. a) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, întrucât nu a fost îndeplinită măsura dispusă prin Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.70/02.08.2018;

   Continuare »»

   ↑ sus