Sancțiuni emise de BNR pentru nerespectarea legislației incidente


Conform dispozițiilor art.46 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care transpun în legislația națională dispozițiile Art.60, coroborate cu cele ale Art.62 alin.(3) din Directiva (UE) 2015/849a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, Banca Națională a României publică informații cu privire la măsurile sau sancțiunile administrative aplicate instituțiilor de credit și instituțiilor financiare pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, cu respectarea normelor legale în vigoare aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.


2020

Ordinul Persoana fizică/ instituția de credit căreia i se aplică sancțiunea Sancțiunea aplicată Tipul și natura încălcării săvârșite
Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României Nr. 41/09.04.2020 Procredit Bank S.A. Amendă în sumă de 10.000 lei
  • nerespectarea prevederilor art.27 alin.(7) lit. a) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, întrucât nu a fost îndeplinită măsura dispusă prin Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.70/02.08.2018;

Continuare »»

↑ sus