Recrutarea și selecția în Banca Națională a României


Strategia de recrutare externă a Băncii Naționale a României are ca obiectiv atragerea și selecția celor mai buni specialiști, pe baza compatibilității cu postul, analizată din perspectiva cunoștințelor teoretice, a abilităților și a competențelor comportamentale și având în vedere cerințele de ocupare a postului vacant.


Modalități de recrutare și selecție

Modalitățile de recrutare și selecție sunt diferențiate în funcție de natura activităților desfășurate în cadrul băncii (familii de posturi), de criteriile de identificare a celui mai bun candidat, precum și de tipul contractului de muncă oferit.

 • Recrutarea externă Află mai multe »

  Proces de selecție utilizat în vederea identificării celui mai potrivit candidat dintre persoane care nu sunt salariați ai băncii centrale, care se înscriu la procesul respectiv și care îndeplinesc criteriile de ocupare a postului publicat.


 • Programul de formare profesională a tinerilor specialiști Află mai multe »

  Este dedicat absolvenților instituțiilor de învățământ superior cu rezultate academice deosebite și cu o pregătire solidă în domeniul economic.Înscrierea la procesul de selecție

Candidații transmit pe adresa de e-mail Cariere[at]bnro.ro Formularul de aplicare completat, CV-ul actualizat și copia actului de identitate.

Pentru Programul de formare profesională a tinerilor specialiști sunt solicitate documente suplimentare, enumerate în secțiunea dedicată acestui program.

Direcția resurse umane verifică documentele primite și analizează informațiile existente în cuprinsul acestora.

Un candidat nu poate participa în același timp la mai multe procese de recrutare organizate de Banca Națională a României.

Acceptarea candidaturii și înscrierea la un proces de selecție se realizează când sunt îndeplinite cumulativ, următoarele cerințe:

 • toate documentele solicitate au fost transmise până la expirarea termenului limită comunicat în anunț.
 • toate informațiile solicitate au fost completate în Formularul de aplicare.
 • informațiile furnizate în Formular sunt în concordanță cu solicitările din afișajul postului pentru care se transmite aplicația.
 • candidatul nu se află într-o situație de incompatibilitate de natură funcțională și/sau ierarhică sau într-un conflict de interese identificat prin avizul de conformitate.

Important!

 • Omiteri în completarea secțiunii ”Declarații pe propria răspundere” a Formularului de aplicare, precum și situațiile în care informațiile furnizate în conţinutul acestuia nu certifică îndeplinirea Criteriilor generale de acceptare a unei candidaturi conferă Băncii Naţionale a României dreptul de a respinge candidatura.
 • Documentele transmise pentru participare sunt analizate, în vederea înscrierii în procesul de recrutare și cu scopul identificării unor posibile situații de incompatibilitate de natură funcțională și/sau ierarhică, precum și a unor potențiale conflicte de interese; în acest sens, în conținutul Formularului se solicită informații referitoare la calitatea de angajat în Banca Naţională a României a soţului/soţiei, după caz, precum și a rudelor până la gradul al doilea (părinți, frați, surori, copii, bunici, nepoți). Existența oricărei incompatibilități sau identificarea unui conflict de interese care nu poate fi surmontat, conferă Băncii Naţionale a României dreptul de a respinge candidatura


Modalități de desfășurare a procesului de recrutare și selecție

În funcție de tipul postului, etapele de selecție se pot desfășura atât la sediile Băncii Naționale a României, cât și prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor; modalitatea de desfășurare este comunicată în anunțul procesului de recrutare.

Probele care se susțin prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor implică utilizarea aplicației gratuite Microsoft Teams, deținerea de către candidat a unui echipament funcțional, respectiv computer/laptop care să permită folosirea unui microfon și a unei camere video, precum și acces la Internet.

Detaliile sunt comunicate fiecărui candidat prin e-mail, de pe adresa Cariere[at]bnro.ro pe adresa personală de e-mail a candidatului, completată în conținutul Formularului de aplicare.