Rețeaua pentru ecologizarea sistemului financiar


La data de 16 septembrie 2020, Banca Națională a României (BNR) a devenit membru al Rețelei băncilor centrale și autorităților de supraveghere financiară pentru ecologizarea sistemului financiar (Network for Greening the Financial System, NGFS). NGFS a fost înființată de către opt bănci centrale și autorități de supraveghere în decembrie 2017 la Summitul One Planet de la Paris pentru a consolida răspunsul global necesar pentru îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris. De atunci, numărul membrilor NGFS a crescut semnificativ, fiind alcătuită în prezent din 72 de membri și 13 observatori. NGFS își propune să îmbunătățească cadrul de analiză și gestionare a riscurilor legate de climă și mediu și să crească rolul sistemului financiar pentru finanțarea tranziției către o economie durabilă. În acest scop, rețeaua definește și promovează cele mai bune practici care urmează să fie puse în aplicare atât în cadrul, cât și în afara calității de membru al NGFS și elaborează lucrări analitice privind finanțarea ecologică, activitatea sa fiind structurată în cinci grupuri de lucru:

BNR a luat deja măsuri pentru identificarea, dezvoltarea și utilizarea unor instrumente specifice de analiză a riscurilor climatice în cadrul politicii de stabilitate financiară, cercetare care este evidențiată în ultimele ediții ale Raportului privind stabilitatea financiară. Mai mult, BNR a facilitat dezbaterile între bancherii centrali, reprezentanții instituțiilor naționale și internaționale, grupurile de reflecție economice sau mediul academic cu privire la abordarea provocărilor generate de schimbările climatice asupra sistemul financiar, în timpul unei sesiuni speciale a celui mai recent Seminar anual pe tema stabilității financiare, organizat împreună cu Fondul Monetar Internațional în luna septembrie 2019, la București.


Informații suplimentare

Network for Greening the Financial System

NGFS Annual Report