Raportări contabile şi prudenţiale


 • Indicatorii utilizaţi în calculul necesarului de fonduri proprii - fişierul Excel
 • Formularul de calcul şi raportare a fondurilor proprii
 • Instrucţiuni
  • Instituţiile de plată vor descărca  fişierul Excel.
  • Se completează fişierul cu datele specificate. Cifrele vor fi introduse fără zecimale.
  • După completarea formularelor fişierul se transmite la adresa ifn@bnro.ro* specificându-se la subiectul mailului denumirea instituţiei de plată.
  • Acelaşi fişier constituie baza pentru obţinerea, prin listare, a formei letrice a raportărilor.
  • Raportările sunt reglementate prin Regulamentul BNR nr. 4/2019 instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi

 • Situaţia privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora:  Formularele se transmit şi electronic la adresa ifn@bnro.ro*.
 • Raportările sunt reglementate prin Regulamentul BNR nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit şi Ordinul BNR nr. 4/2012 referitor la raportarea situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit.

 • Raportarea contabilă semestrială
 • Elemente din bilanţ şi contul de profit şi pierdere (anexa nr. 5) potrivit Regulamentul BNR nr. 5/2019 instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi. Formularele se transmit la adresa de e-mail: ifn@bnro.ro*
 • Situații financiare anuale pentru instituţiile de plată, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată
  •  Formularul se transmite electronic la adresa de e-mail: ifn@bnro.ro*
  • Reglementări:
   • Ordin BNR nr. 8/2015 privind modificarea anexei la Ordinul BNR nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României (Anexa inclusă)
   • Ordin BNR nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

   Obs: Modificarea, în orice fel, a structurii fişierelor este interzisă.


* Adresa de e-mail menţionată se utilizează strict pentru transmiterea raportărilor conform prevederilor legale, solicitările de altă natură (petiții, clarificări cu privire la anumite reglementări, anunțuri publicitare etc.) nefiind luate în considerare.