Prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului


Banca Naţională a României are următoarele atribuţii în domeniul prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului:

 • supraveghează modul de aplicare a prevederilor legale în materie, în conformitate cu dispozițiile art.24 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 656/2002 (republicată) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului;
 • adoptă reglementări specifice privind supravegherea modului de aplicare a legislației în domeniul prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului;
 • dispune măsuri specifice sau sancţiuni pentru nerespectarea legislaţiei incidente.

NOU

 • Declarația Publică FATF - 22 februarie 2019
 • Regulamentul Delegat (UE) 2019/758 al Comisiei din 31 ianuarie 2019 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc acțiunile minime și tipul de măsuri suplimentare pe care trebuie să le ia instituțiile de credit și financiare pentru a diminua riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în anumite țări terțe
 • 9 ianuarie 2019 EBA report on crypto-assets - Report with advice for the European Commission on crypto-assets
 • Regulamentul Delegat (UE) 2018/1108 al Comisiei din 7 mai 2018 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului cu standarde tehnice de reglementare privind criteriile pentru desemnarea punctelor centrale de contact pentru emitenții de monedă electronică și prestatorii de servicii de plată, precum și cu norme privind funcțiile acestora
 • Modificări ale Regulamentului Delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice
  • Regulament delegat (UE) 2018/1467 al Comisiei din 27 iulie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește adăugarea Pakistanului în tabelul prevăzut la punctul I din anexă
  • Regulamentul delegat (UE) 2018/212 al Comisiei din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește adăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia în tabelul de la punctul I din anexă
  • Regulament delegat (UE) 2018/105 al Comisiei din 27 octombrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 în ceea ce privește adăugarea Etiopiei pe lista țărilor cu grad înalt de risc, în tabelul de la punctul I din anexă
 • Regulamentul Delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice
 • The Risk-Based Supervision Guidelines - Joint Guidelines on the characteristics of a risk‐based approach to anti‐money laundering and terrorist financing supervision, and the steps to be taken when conducting supervision on a risk‐sensitive basis (limba engleză)
 • 23 ianuarie 2018 - Joint Opinion of the three European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA and ESMA) on the use of innovative solutions by credit and financial institutions in the customer due diligence process
 • 6 decembrie 2017 - Regulatory Technical Standards of the three European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA and ESMA) on the implementation of group wide AML/CFT policies in third countries
 • 22 septembrie 2017 - The Fund Transfers Guidelines - Joint Guidelines under Article 25 of Regulation (EU) 2015/847 on the measures payment service providers should take to detect missing or incomplete information on the payer or the payee, and the procedures they should put in place to manage a transfer of funds lacking the required information (limba engleză).
 • 26 iunie 2017 - The Risk Factors Guidelines - Joint Guidelines under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849 on simplified and enhanced customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions (limba engleză)
 • 12 aprilie 2016 - Opinion of the European Banking Authority on the application of customer due diligence measures to customers who are asylum seekers from higher-risk third countries or territories
 • Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006