Muzeul BNR, la expoziția ”O sută de ani de la declanșarea Primului Război Mondial”


Muzeul Băncii Naţionale a României a răspuns invitaţiei Muzeului Țării Făgărașului „Valer Literat” de a organiza, în parteneriat, o expoziție de cartofilie, numismatică, filatelie și fotografie, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial. Expoziția a fost vernisată pe 4 septembrie 2014, la muzeul din Cetatea Făgărașului, beneficiind de participarea autorităților locale, a unor importanţi istorici și specialiști în conservare și restaurare, precum şi a participanților la Sesiunea anuală de comunicări științifice organizată în intervalul 4 - 5 septembrie de către Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”.

Prin Muzeul său, Banca Naţională a României a expus o selecție de bancnote, medalii, monede, acțiuni, cărți poștale ilustrate, machete și matrițe de monede și medalii. Piesele au fost selectate astfel încât să ilustreze perioada Primului Război Mondial şi cea imediat ulterioară, una cu o deosebită semnificaţie în istoria României şi, totodată, să evidenţieze rolul avut de Banca Naţională a României în sprijinirea economiei şi a monedei naţionale. La rândul său, Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat” a participat cu bancnote, monede, decorații, medalii și documente din Primul Război Mondial, expoziţia fiind completată şi de o colecție particulară de piese filatelice referitoare la aceeași perioadă. Expoziţia a fost deschisă până la 31 octombrie 2014.