Mesaj cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de Vest din Timișoara domnului Marin Dinu


Stimate Domnule Rector,

Onorați colegi,

Este o bucurie pentru mine să mă pot adresa reprezentanților comunității academice din Universitatea de Vest din Timișoara, căreia îi port cea mai aleasă prețuire.

Aș fi dorit să o fac direct, ca membru al Comisiei de Laudatio pentru activitatea profesorului Marin Dinu, dar agenda profesională nu mi-a permis.

Sper să pot suplini în scris căldura sentimentelor mele pentru Universitatea de care se leagă cariera mea didactică.

Vă asigur de întreaga mea disponibilitate pentru orice proiect comun cu instituția pe care o conduc, Banca Națională a României, așa cum am procedat până acum.

Observ că prețuirea este reciprocă, festivitatea la care vă aflați, pentru acordarea titlului științific de Doctor Honoris Causa Socialium Scientiarum colegului din conducerea BNR Marin Dinu, fiind o dovadă evidentă.

Felicit Facultatea de Științe Economice și ale Administrației că a propus acordarea titlului și conducerea UVT, Senatul și Rectoratul, pentru decizia luată.

Cu diferite prilejuri spun – și reiau aici - că pe profesorul Dinu merită să-l asculți și atunci când nu ești de acord cu el.

În calitate de cercetător cu state vechi mă bazez pe argumentul consecvenței, dublat de cel al duratei, pe care le are profesorul Dinu în studierea unor aspecte delicate ale statutului epistemic al Economiei/Economics și ale raporturilor pe care această știință le dezvoltă, pe de o parte, cu celelalte științe, în primul rând cu cele socio-umane și, pe de altă parte, cu acțiunea economică.

Consider că elementele constitutive și problemele sugerate de viziunea profesorului Dinu asupra științei economice, publicistica sa consistentă, trebuie să preocupe mai larg cercetarea economică în condițiile în care sunt tot mai proeminente tendințele de schimbare de paradigmă pe segmente importante ale cunoașterii, economice cu deosebire.

Merită observat faptul că practica economică în domenii cu greutate pentru modelul actual de economie are provocări deosebite, mai ales în privința metodelor care sprijină fundamentarea deciziilor în legătură cu tendințele de durată.

În domeniul meu de expertiză se întâmplă azi un adevărat viraj metodologic care impune drept criterii de bază pentru gândirea proiecțiilor determinanții unor procese economice altcândva considerate irelevante.

Menționez marea miză, neprevăzută de normarea deciziei, dar devenită ea însăși normă referențială pentru definirea acțiunii practice, care este stabilitatea financiară.

Cumva accelerat și profund se schimbă obiective considerate tabu pentru politica monetară, raportarea conduitei ei nu se mai face doar le funcția legală a băncii centrale, ci la semnificațiile reale ale unui context mai larg și complex, multidomenial , din perspectivă internă și externă.

Acestea mă fac să prețuiesc activitatea științifică a profesorului Dinu care stăruie asupra semnificațiilor schimbării de sensibilitate teoretică, ca și asupra principiilor care configurează înțelegerea și susțin explicațiile pe noua cale a științei economice.

Sunt de acord că este vorba de o schimbare de conținut a climatului științific, de natură ciclică, dar cumva mai apăsat și mai extins, ținând seama de alianța dintre media socială și așteptările oamenilor.

În acest moment, consonez cu ideea profesorului Dinu că științele economice și comunitatea cercetătorilor pe acest domeniu nu trebuie să lase ca lucrurile aduse de schimbare, unele promițătoare, altele amenințătoare pentru confortul intelectual, să fie neglijate.

În fond, într-o perioadă globală, când inovarea societală pare să fie mai angajantă, științele economice sunt obligate să întărească reperele care asigură diminuarea riscurilor, evident că înainte de toate în modul economic de gândire.

Obsesia profesorului Dinu de a chema la bară conceptele istorice ale științei economice nu este un simplu truc de cercetător care vrea să pună accentele grave ale responsabilității în judecarea realității economice.

Vă asigur că este vorba de manifestarea mai apăsată a simțului teoriei, al cărei rol trebuie să rămână mereu cel de a oferi argumente agentului economic pentru a acționa performant în dublu sens: atât al rezultatelor concrete, cât și – mai ales - al tendințelor câștigătoare la scara timpului, dincolo de orizontul generațional și de cicluri de dezvoltare.

Nu încape îndoială că suntem într-o perioadă de tranziție în care perspectiva teoretică asupra rosturilor economiei se așază pe fundamente mai echilibrate, cerute de viață, în care fenomenul economic este totuși o expresie a fenomenului uman, cum spune profesorul Dinu.

Găsesc ca fiind deosebit de fertilă proiectarea pe care o fac studiile profesorului Dinu obiectivelor cercetării economice în spectrul de semnificații conturat de toate științele socio-umane, cu străpungerile din neuroștiințe, științele cunoașterii și științele informației și comunicării.

Subliniez că, într-adevăr în mod deosebit, științele economice sunt forțate să se încarce de metode care să-i permită contextualizarea teoretică a semnalelor care vin din direcția modului în care lumea își croiește drumul către o modernitate globală.

Dragi colegi,

Consider că decizia dumneavoastră de a recunoaște contribuția științifică a profesorului Dinu, înscriindu-vă alături de Academia Română, care i-a premiat două cărți, de alte universități și instituții care au conferit distincții, este pe deplin întemeiată.

Aveți de acum în profesorul Marin Dinu un coleg care, așa cum îl știu, vă va fi alături necondiționat în eforturile de consolidare a prestigiului academic al școlii timișorene de economie.

Felicit din nou conducerea Universității de Vest din Timișoara și îi urez să aibă mereu alegeri inspirate.

Împărtășesc, de această dată cu laureatul dumneavoastră, sentimentul de prețuire pe care îl arătați conducerii Băncii Naționale a României.

Vivat, crescat, floreat!

La mulți ani!

Academician Mugur Constantin Isărescu,

Președintele Secției de Științe Economice,

Juridice și Sociologie a Academiei Române,

Guvernatorul Băncii Naționale a României