Legislație în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului


 • Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative - versiune consolidată și actualizată
 • REGULAMENT nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului - versiune consolidată și actualizată
  • Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
  • Regulamentul nr. 11/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Națională a României (care aduce, printre altele, modificări și completări Regulamentului BNR nr. 2/2019);
 • Instrucțiunile din 13.08.2019 privind măsurile pe care trebuie să le ia prestatorii de servicii de plată pentru a depista informațiile lipsă sau incomplete legate de plătitor sau beneficiarul plății și procedurile pe care trebuie să le instituie pentru a gestiona un transfer de fonduri lipsit de informațiile necesare
  • Ghid comun conform articolului 25 din Regulamentul (UE) 2015/847 privind măsurile pe care trebuie să le ia prestatorii de servicii de plată pentru a depista informațiile lipsă sau incomplete legate de plătitor sau beneficiarul plății și procedurile pe care trebuie să le instituie pentru a gestiona un transfer de fonduri lipsit de informațiile necesare
 • Instrucţiuni din 26.10.2021 privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului
  • Ghid EBA/GL/2021/02 în temeiul articolului 17 și articolului 18 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849 cu privire la măsurile de precauție privind clientela și factorii pe care instituțiile de credit și cele financiare trebuie să îi aibă în vedere atunci când evaluează riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat relațiilor de afaceri individuale și tranzacțiilor ocazionale („Ghid privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului"), de abrogare și de înlocuire a Ghidului JC/2017/37
 • Regulamentul (UE) 2015/847 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006
 • Regulamentul (UE) 2023/1113 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive și de modificare a Directivei (UE) 2015/849