Integritate instituțională


Transparenţă şi responsabilitate

Un public bine informat asupra rolului și funcțiilor băncii centrale și care înțelege rațiunile deciziilor BNR constituie un factor important în atingerea obiectivului său fundamental

Declarații de avere și interese

Declaraţii întocmite de către persoanele cu funcții de conducere și depuse la Agenția Națională de Integritate

Codul de etică al salariaților BNR

Codul se află în proces de revizuire, din perspectiva ultimelor noutăți legislative, a alinierii la Cadrul etic al Băncii Centrale Europene și al bunelor practici privind conformitatea în domeniul eticii și integrității

Bunuri primite cu titlu gratuit

Lista bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcţiei publice