Instituții emitente de monedă electronică

Subsecțiunea a II-a – Radiate


Înscrierea în Registru Denumire Instituţie Emitentă de Monedă Electronică/
Sucursală / Agent
Tip entitate
(Instituţie Emitentă de Monedă Electronică /
Sucursală/Agent)
   Adresă    Elemente de identificare Data radierii         Observaţii          
Număr Data Cod de identificare fiscală sau element echivalent Numărul de ordine în Registrul comerţului sau element echivalent Identificatorul entității juridice (LEI)
1 2 3 4 5 6 7
IEME-RO-0001-A-CH-001 03.01.2018 ERIC ALFRED BACHMANN Agent Str. Stationstrasse Nr. 3, Rickenbach Sulz (ZH), cod poştal 8545 Elvetia - - 20.05.2022 serviciile de plată au fost furnizate în numele şi pe seama CAPITAL FINANCIAL SERVICES S.A.
IEME-RO-0002 16.12.2013 VODAFONE ROMÂNIA M - PAYMENTS SRL Instituţie părinte Str. Barbu Văcărescu Nr. 201 Et. 1, BUCUREŞTI, sector 2, cod poştal 020276 30983107 J40/6678/2016 11.01.2018 Până la 11.05.2016 sediul social a fost în Şos. Pipera Tunari, nr. 2/II, etaj 5, Loc. Voluntari, Ilfov. Societatea a fost radiată la 11.01.2018, urmare solicit. DS nr.VI/518069/15.12.2017 şi publicării Hot. C.A. al BNR nr. 11/14.12.2017 în M.O.nr. 142/11.01.2018, cf. art.26 alin.(8) din Legea nr.127/2011.

Total instituții emitente de monedă electronică: 1, Total agenți: 1, Total sucursale: 0.
Generat la: 26.03.2024