Drepturile salariale acordate în Banca Națională a României


I. Conducerea executivă

A. Venit lunar


Venit lunar Sumă netă
Mugur Isărescu, guvernator
Salariul 52.447 lei
Indemnizație de membru al Consiliului de administrație 22.706 lei
Florin Georgescu, prim-viceguvernator
Salariul 49.406 lei
Indemnizație de membru al Consiliului de administrație 22.373 lei
Leonardo Badea, viceguvernator
Salariul 44.952 lei
Indemnizație de membru al Consiliului de administrație 22.355 lei
Eugen Nicolăescu, viceguvernator
Salariul 44.952 lei
Indemnizație de membru al Consiliului de administrație 22.355 lei

B. Alte venituri

În plus față de salariul lunar, se acordă anual şi alte venituri, după cum urmează:

  • Indemnizație de vacanță – 100% din salariul net lunar;
  • Alte drepturi bănești de maximum 1,6 salarii nete lunare;
  • O sumă din fondul de participare a salariaţilor la profit – în funcție de cuantumul fondului constituit potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 312/2004.

La încetarea contractului individual de muncă, potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, salariații Băncii Naţionale a României beneficiază de o indemnizație de pensionare, egală cu 12 salarii, calculată la nivelul ultimului salariu primit, cu condiția ca salariatul respectiv să fi lucrat, fără întrerupere, minimum 6 ani în cadrul băncii, anterior îndeplinirii condiţiilor legale de încetare a contractului individual de muncă.

În cazul salariaţilor care au lucrat în Banca Naţională a României mai puţin de 6 ani, fără întrerupere, anterior îndeplinirii condiţiilor de încetare a contractului individual de muncă, indemnizația de pensionare se acordă, diferențiat, astfel:

  • 5 ani – 10 salarii;
  • 4 ani – 8 salarii;
  • 3 ani – 6 salarii.

Membrii Consiliului de administrație nu beneficiază de bonus de performanță.II. Conducerea neexecutivă

Membrii neexecutivi ai Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României - Csaba Balint, Gheorghe Gherghina, Cristian Popa, Dan-Radu Rușanu, Virgiliu-Jorj Stoenescu – primesc o indemnizație netă lunară de membru al Consiliului de administrație în valoare de 22.355 lei.

Aceștia pot beneficia şi de alte venituri conform legii.III. Nivelurile minime și maxime aferente salariilor nete pentru funcțiile de conducere din Banca Naţională a României

A. Venit lunar

Funcție Nivel minim Nivel maxim
Centrala Băncii Naționale a României
Director 18.910 lei 42.105 lei
Director adjunct 17.127 lei 29.426 lei
Șef serviciu 8.400 lei 23.815 lei
Șef birou 9.715 lei 16.118 lei
Structurile teritoriale ale Băncii Naționale a României
Director 10.899 lei 19.418 lei
Șef serviciu 7.966 lei 13.474 lei
Șef birou 7.934 lei 8.799 lei

B. Alte venituri

În plus faţă de veniturile enumerate la punctul I, lit. B, salariații băncii pot primi bonus de performanță anual, acordat în funcţie de rezultatele obţinute în urma evaluării performanței profesionale.