Drepturile salariale acordate în Banca Națională a României


I. Conducerea executivă

A. Venit lunar


Venit lunar Sumă netă
Mugur Isărescu, guvernator
Salariul 56.118 lei
Indemnizație de membru al Consiliului de administrație 24.295 lei
Florin Georgescu, prim-viceguvernator
Salariul 52.865 lei
Indemnizație de membru al Consiliului de administrație 23.940 lei
Leonardo Badea, viceguvernator
Salariul 48.100 lei
Indemnizație de membru al Consiliului de administrație 23.920 lei
Eugen Nicolăescu, viceguvernator
Salariul 48.100 lei
Indemnizație de membru al Consiliului de administrație 23.920 lei

B. Alte venituri

În plus față de salariul lunar, se acordă anual şi alte venituri, după cum urmează:

  • Prima de vacanță – 100% din salariul net lunar;
  • Alte drepturi bănești în cuantum 1,8 salarii nete lunare;
  • O sumă din fondul de participare a salariaţilor la profit – în funcție de cuantumul fondului constituit potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 312/2004.

La încetarea contractului individual de muncă, potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, salariații Băncii Naţionale a României beneficiază de o indemnizație de pensionare, egală cu 12 salarii, calculată la nivelul ultimului salariu primit, cu condiția ca salariatul respectiv să fi lucrat, fără întrerupere, minimum 12 ani în cadrul băncii, anterior îndeplinirii condiţiilor legale de încetare a contractului individual de muncă.

În cazul salariaţilor care au lucrat în Banca Naţională a României mai puţin de 12 ani, fără întrerupere, anterior îndeplinirii condiţiilor de încetare a contractului individual de muncă, indemnizația de pensionare se acordă, diferențiat, astfel:

  • între 3 și 6 ani – 3 salarii de bază;
  • de la 6 la 9 ani – 6 salarii de bază;
  • de la 9 la 12 ani – 9 salarii de bază.


II. Conducerea neexecutivă

Membrii neexecutivi ai Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României - Csaba Balint, Gheorghe Gherghina, Cristian Popa, Dan-Radu Rușanu și Virgiliu-Jorj Stoenescu – primesc o indemnizație netă lunară de membru al Consiliului de administrație în valoare de 23.920 lei.

Aceștia pot beneficia şi de alte venituri conform legii.III. Nivelurile minime și maxime aferente salariilor nete pentru funcțiile de conducere din Banca Naţională a României

A. Venit lunar

Funcție Nivel minim Nivel maxim
Centrala Băncii Naționale a României
Director 20.798 lei 45.053 lei
Director adjunct 18.952 lei 31.962 lei
Șef serviciu 9.614 lei 26.734 lei
Șef birou 11.255 lei 17.246 lei
Structurile teritoriale ale Băncii Naționale a României
Director 11.955 lei 17.246 lei
Șef serviciu 8.962 lei 14.417 lei
Șef birou 8.955 lei 9.936 lei

B. Alte venituri

În plus faţă de veniturile enumerate la punctul I, lit. B, salariații băncii pot primi bonus de performanță anual, acordat în funcţie de rezultatele obţinute în urma evaluării performanței profesionale.

Membrii Consiliului de administrație nu beneficiază de bonus de performanță.