Discurs susținut în cadrul conferinței „Antreprenoriat de TOP”

Cristian Popa, CFA, membru al Consiliului de administrație al BNR


Stimate Domnule Rector,
Stimate Domnule Secretar de Stat,
Stimate Domnule Președinte al Camerei de Comerț și Industrie Iași,
Stimați reprezentanți ai mediului de afaceri,
Doamnelor și Domnilor,

Îmi face o deosebită onoare să vorbesc în deschiderea conferinței de prezentare a proiectului "Antreprenoriat de TOP", un proiect ce are ca principal obiectiv îmbunătățirea gradului de educație financiară a antreprenorilor din România.

În viziunea mea, antreprenoriatul reprezintă motorul inovației și dezvoltării economice. Dumneavoastră, antreprenorii, transformați ideile în realitate, creând nu doar locuri de muncă, ci și soluții pentru problemele societății noastre, contribuind la creșterea nivelului de trai. Dumneavoastră sunteți cei care, cu mult curaj și determinare, puneți bazele viitoarelor afaceri de succes și, astfel, îmbunătățiți standardul de viață pentru noi toți. Suntem aici pentru a vă sprijini prin demersul nostru.

Prin faptul că antreprenoriatul este sinonim cu inovația, acesta este sinonim și cu progresul. Așa cum explica Joseph Schumpeter, antreprenorii nu numai că aduc inovație, ci și pun în practică conceptul de "creative destruction," adică îndepărtează modelele vechi, mai puțin performante și mai puțin adaptate cerințelor actuale, punând în loc altele, mai moderne și mai productive, mai bine primite de piețe și consumatori. Acest spirit de înnoire, schimbare și adaptare este cel care ne aduce beneficii tuturor. Astăzi, companiile mici și mijlocii se dezvoltă rapid și ajung să creeze locuri de muncă și să inspire tinerele generații de viitori antreprenori.

Eu cred cu tărie în antreprenoriatul românesc: cred că antreprenorii sunt adevărații eroi ai capitalismului. Dumneavoastră sunteți eroii capitalismului.

Prin visurile și determinarea lor, antreprenorii găsesc întotdeauna mijloace de a îmbunătăți tehnologiile existente și de a crea ceva nou, mai bun. Chiar și acolo unde economiștii nu văd potențial de dezvoltare, antreprenorii intervin, mânați de acțiunea umană, asumându-și riscuri antreprenoriale, uneori deloc mici, și pun lucrurile în mișcare, aducând valoare adăugată și îmbunătățiri semnificative în domenii variate.

Însă, în ciuda unor exemple notabile de succes în mediul antreprenorial românesc, există o oportunitate de a îmbunătăți nivelul educației financiare a antreprenorilor și, în același timp, de a promova companiile cu capital autohton care s-au dovedit competitive, cu produse și modele de afaceri validate de piață.

Suplimentar mandatului de asigurare a stabilității prețurilor și a stabilității financiare, BNR a primit încă din anul 1991, prin legile bancare ale acelor ani, atribuții în ceea ce privește educația financiară.

Mai mult, două dintre vulnerabilitățile structurale care pot afecta stabilitatea financiară în România - intermedierea financiară insuficientă și sănătatea financiară precară a multor companii - pot fi reduse prin îmbunătățirea educației financiare a antreprenorilor.

Conform Analizei Grupului de lucru CNSM (Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială), pentru creșterea sustenabilă a intermedierii financiare din 2022, „la 15 ani de la integrarea în Uniunea Europeană, România înregistrează decalaje semnificative în raport cu media statelor Uniunii Europene privind indicatorul de incluziune financiară (67% comparativ cu media de 95%), gradul de intermediere financiară (27% versus 92%) sau nivelul educației financiare (22%). Dezvoltarea economică evoluează simultan cu creșterea intermedierii financiare, fiind puternic influențate de nivelul educației în general, și a educației financiare în special”.

Educația economică și financiară ajută la menținerea echilibrelor economice, este un fapt. Iar un nivel scăzut al acesteia în rândul populației și al companiilor, poate reprezenta o barieră serioasă în dezvoltarea economică de care aminteam.

În luna iunie 2022, CNSM a emis Recomandarea nr. 3 privind creșterea sustenabilă a intermedierii financiare, iar Banca Națională a României a fost desemnată autoritate responsabilă pentru îmbunătățirea educației financiare a antreprenorilor și pentru creșterea pregătirii profesionale a salariaților din sistemul financiar, inclusiv prin “inițierea unor programe pentru creșterea educației financiare a antreprenorilor, în funcție de stadiul de dezvoltare al firmelor (start-up-uri și scale-up-uri), prin organizarea de seminare, conferințe, programe de educație financiară la nivel național”.

Acesta este punctul de pornire a proiectului „Antreprenoriat de TOP”, proiect care își propune dezvoltarea educației economice și financiare a antreprenorilor, într-o manieră coerentă cu abordarea Uniunii Europene și a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), organizație la care România este avansată în procesul de aderare. Astfel, oferim cadrul și resursele necesare pentru a sprijini antreprenoriatul și economia locală.

Proiectul “Antreprenoriat de TOP” se derulează pe patru direcții:

 1. Prima direcție o reprezintă creșterea alfabetizării financiare a firmelor, prin dezvoltarea cunoștințelor financiare, îmbunătățirea comportamentului financiar, dar și prin ameliorarea atitudinii financiare.
 2. Cea de-a doua direcție pune accent pe creșterea incluziunii financiare în rândul companiilor.
 3. Cea de-a treia direcție se referă la utilizarea mai amplă a produselor și serviciilor financiare.
 4. Cea de-a patra direcție vizează îmbunătățirea nivelului de digitalizare a activităților financiare și de afaceri.

În acest sens, proiectul cuprinde șapte măsuri de acțiune pe care le voi prezenta sumar:

 1. Stabilirea nivelului educației financiare a antreprenorilor din România, pentru a putea monitoriza evoluțiile legate de proiectul nostru.
 2. Identificarea unui model de succes al firmelor din România, precum și popularizarea acestuia.
 3. Promovarea unor lecții cheie pentru un bun management financiar.
 4. Recalibrarea programului BNR EconomicHub, pe a cărui experiență și infrastructură dorim să clădim mai departe și să întreținem un dialog cu antreprenorii din țară, cu ajutorul Camerelor de Comerț și Industrie județene și a altor autorități, entități, organizații de profil interesate în a deveni partenerii noștri în acest demers.
 5. Găsirea soluțiilor adecvate pentru a îmbunătăți gradul de incluziune financiară, prin facilitarea accesului la oferta de servicii și produse bancare adaptate necesităților.
 6. Realizarea unor soluții digitale care să facă disponibilă informația pentru antreprenori, într-o manieră rapidă și facilă.
 7. Pregătirea mai bună a personalului din bănci.

Am convingerea că acest proiect va reprezenta o piatră de temelie în procesul de îmbunătățire a educației financiare a antreprenorilor.

Prin parteneriatele pe care le-am stabilit, inclusiv cu mediul de afaceri, organizațiile economice relevante, mediul academic, ministerele de resort și sectorul bancar, alături de alte asociații din sectorul financiar, putem să ne uităm cu optimism spre viitor.

În luna martie 2022 Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a aprobat Strategia BNR de acțiune în domeniul educației financiare, ca parte a responsabilității sociale asumate de a contribui la creșterea nivelului de educație economică și implicit financiară din România.

Recomandarea CNSM de care aminteam a venit ca o continuare a programului nostru de comunicare publică dedicat mediului antreprenorial – BNR EconomicHub, lansat în anul 2020, o platformă de dialog între banca centrală și comunitatea oamenilor de afaceri, ce are ca obiectiv transmiterea de informații necesare în scopul clarificării unor aspecte actuale și preocupante pentru mediul antreprenorial, dar mai ales dezbaterea unor subiecte de interes reciproc.

Asumarea coordonării naționale a acestui proiect ne onorează, dar ne și obligă în același timp. Ne obligă să fim consecvenți acestui angajament, să deschidem noi parteneriate, să continuăm să dezvoltăm, să îmbunătățim, să construim.

Proiectul "Antreprenoriat de TOP" aduce beneficii multiple. În primul rând, sperăm noi, va ajuta la creșterea competitivității afacerilor locale. Antreprenorii bine pregătiți financiar vor putea să-și extindă activitățile, să se adapteze mai ușor la schimbările de pe piață, sa fie mai rezilienți în fața șocurilor și, pe termen lung, să atragă mai multe investiții. Acest lucru va conduce la o dezvoltare sustenabilă a economiei locale, sprijinind creșterea gradului de convergență către mediile europene. Mai mult, antreprenorii vor fi mai încrezători în luarea deciziilor financiare, vor putea să-și optimizeze resursele și să-și dezvolte companiile în mod sustenabil. Vor folosi mai eficient capitalul.

Friedrich Hayek spunea că "libertatea individuală și prosperitatea economică sunt strâns legate". Când indivizii sunt liberi să gândească și să acționeze în mod creativ, aceasta duce la dezvoltarea de tehnologii noi, produse și servicii inovatoare. Prin îmbunătățirea educației financiare în rândul antreprenorilor noștri, promovăm nu doar succesul lor, ci și prosperitatea noastră colectivă. Educația aduce libertate: libertatea de a decide informat și a-și apăra cel mai bine interesele.

Îi voi invita în continuare să ia cuvântul pe:

 • domnul Alin Andrieș, Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor;
 • domnul Paul Butnariu, Președinte Camera de Comerț și Industrie Iași;
 • colegul meu, domnul Florian Neagu, director adjunct Direcția Stabilitate Financiară, BNR.

Închei prin a vă mulțumi și a vă ura succes în dezbaterile ce vor urma!

Iași, 1 noiembrie 2023