Discurs în deschiderea conferinței pentru prezentarea proiectului „Antreprenoriat de TOP"

Csaba Bálint, CFA - Membru CA al BNR


Stimate Domnule Rector,

Stimate Domnule Președinte,

Stimați reprezentanți ai mediului de afaceri,

Doamnelor și Domnilor,

 

Mă simt onorat să mă adresez astăzi dumneavoastră, în deschiderea conferinței pentru prezentarea proiectului „Antreprenoriat de TOP" la Cluj-Napoca. Acest proiect ambițios are ca principal obiectiv îmbunătățirea gradului de educație financiară a antreprenorilor din România punând un accent deosebit pe creșterea accesului antreprenorilor la educație financiară de înaltă calitate și la dezbateri constructive, factori ce pot contribui în mod real la dezvoltarea economică sustenabilă a României.

Proiectul „Antreprenoriat de TOP” este dedicat celor care își doresc să exceleze, să persevereze și să fie printre cei mai buni din domeniul lor. Aceste obiective pot fi atinse mai ușor cu o bază solidă de cunoștințe financiare, pe care oamenii de afaceri să-și poată fundamenta deciziile de investiții, strategia privind managementul riscului și alte aspecte esențiale. Prin intermediul proiectului „Antreprenoriat de TOP”, ne dorim să susținem demersurile antreprenorilor din România de a dezvolta afaceri sănătoase din punct de vedere financiar, care să genereze schimbări pozitive în societate și să susțină creșterea economică sustenabilă.

Traversăm o perioadă caracterizată de schimbări structurale majore - îmbătrânirea populației, tranziția verde etc. - cu tensiuni geopolitice, dar propulsată de evoluții incredibile în domeniul inteligenței artificiale, factori ce pot transforma modelele de business existente. Această epocă are potențialul de a deveni o nouă revoluție industrială, de această dată una digitală, unde tehnologia AI, se profilează ca un veritabil motor de transformare, asemănător cu marile inovații din trecut, precum motorul cu aburi sau electricitatea. În fața acestor provocări și oportunități, este important să rămânem adaptabili, să fim pregătiți pentru schimbare.

Proiectul „Antreprenoriat de TOP” își propune exact acest lucru: să aducă împreună oamenii de afaceri, oferindu-le un spațiu în care să-și împărtășească ideile și să-și dezvolte competențele. Sunt convins că pentru antreprenorii prezenți astăzi aici, provocările create de incertitudinile la nivel global sau de impactul disruptiv al tehnologiei vor deveni cu ușurință oportunități.

Mediul de afaceri din România și-a dat „examenul de maturitate” în ultimii ani, demonstrând competență, creativitate, curaj, dar mai ales, o intuiție extrem de fină. Totuși, trebuie să recunoaștem că procesul spre maturizarea economică completă a României este încă în desfășurare. Nu am atins încă nivelul dorit, acela de a ne afla cât mai aproape de standardele de viață din Vest.

Anul 2023 a fost unul complicat: economia României a încetinit, înregistrând o creștere de 2,1%, aproape jumătate din avansul obținut în 2022, dar am evitat recesiunea. În ciuda acestei performanțe economice mai scăzute, PIB-ul pe cap de locuitor al României exprimat în paritatea puterii de cumpărare a recuperat un decalaj uriaș din anii 2000 până astăzi, ajungând la un nivel similar cu cel al partenerilor noștri din regiune (precum Polonia și Ungaria). Cum s-a întâmplat acest lucru, cum am evitat recesiunea? Printre altele, prin orientarea către un model de creștere în care investițiile, în special cele finanțate prin fonduri europene, au o contribuție mai importantă decât consumul la creșterea PIB-ului.

În ceea ce privește inflația, aceasta a crescut ușor la începutul anului, principalul determinant fiind majorarea și introducerea unor taxe și impozite indirecte, respectiv influențe sezoniere, însă ne așteptăm ca procesul dezinflaționist să continue, chiar dacă într-un ritm mult mai lent. În cazul în care datele statistice ne vor confirma așteptările și vom vedea o scădere notabilă a inflației în următoarea perioadă, s-ar putea deschide o fereastră de oportunitate pentru relaxarea politicii monetare într-un mod prudent și adecvat contextului economic local și global.

În acest context plin de incertitudini, este esențial să încheiem procesul de maturizare financiară pentru a fi mai pregătiți în fața provocărilor și pentru a dezvolta strategii pe baza cărora companiile să-și atingă potențialul maxim de dezvoltare.

În luna iunie 2022, CNSM (Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială) a emis Recomandarea nr. 3 privind creșterea sustenabilă a intermedierii financiare, iar Banca Națională a României a fost desemnată autoritate responsabilă pentru îmbunătățirea educației financiare a antreprenorilor și pentru creșterea pregătirii profesionale a salariaților din sistemul financiar, inclusiv prin “inițierea unor programe pentru creșterea educației financiare a antreprenorilor, în funcție de stadiul de dezvoltare al firmelor (start-up-uri și scale-up-uri), prin organizarea de seminare, conferințe, programe de educație financiară la nivel național”.

O soluție pe care noi am văzut-o a fost aceea de a pune bazele proiectului „Antreprenoriat de TOP”, care să sprijine dezvoltarea educației economice și financiare a antreprenorilor pe patru direcții:

 1. Prima direcție o reprezintă creșterea alfabetizării financiare a firmelor, prin dezvoltarea cunoștințelor financiare, îmbunătățirea comportamentului financiar, dar și prin ameliorarea atitudinii financiare.
 2. Cea de-a doua direcție pune accent pe creșterea incluziunii financiare în rândul companiilor.
 3. Cea de-a treia direcție se referă la utilizarea mai amplă a produselor și serviciilor financiare.
 4. Cea de-a patra direcție vizează îmbunătățirea nivelului de digitalizare a activităților financiare și de afaceri.

În acest sens, proiectul include un set de șapte acțiuni concrete pe care le voi descrie sumar:

 1. Stabilirea nivelului educației financiare a antreprenorilor din România, pentru a putea monitoriza evoluțiile legate de proiectul nostru.
 2. Identificarea unui model de succes al firmelor din România, precum și popularizarea acestuia.
 3. Promovarea unor lecții cheie pentru un bun management financiar.
 4. Recalibrarea programului BNR EconomicHub, pe a cărui experiență și infrastructură dorim să clădim mai departe și să întreținem un dialog cu antreprenorii din țară, cu ajutorul Camerelor de Comerț și Industrie județene și a altor autorități, entități, organizații de profil interesate în a deveni partenerii noștri în acest demers.
 5. Găsirea soluțiilor adecvate pentru a îmbunătăți gradul de incluziune financiară, prin facilitarea accesului la oferta de servicii și produse bancare adaptate necesităților.
 6. Realizarea unor soluții digitale care să facă disponibilă informația pentru antreprenori, într-o manieră rapidă și facilă.
 7. Pregătirea mai bună a personalului din bănci.

Pentru noi, la Banca Națională a României, creșterea educației economice și financiare în rândul publicului nu este doar o preocupare, ci un angajament susținut și concret. Nu doar la Cluj-Napoca, dar și în alte orașe din țară care fac parte din rețeaua noastră teritorială de sucursale și agenții derulăm programe de educație financiară în cadrul cărora discutăm cu antreprenori, cu profesori, elevi sau studenți, dar și cu oameni interesați de a înțelege impactul deciziilor băncii centrale asupra economiei.

Faptul că întâlnirea noastră are loc la sediul Universității Babeș-Bolyai, un reper în mediul academic autohton din perspectiva cultivării excelenței și deschiderii către progres, nu este întâmplător. Universitățile reprezintă spații în care schimbul de idei are loc constant, iar colaborarea permanentă dintre profesori și studenți se concretizează prin proiecte de cercetare care pot constitui baza unor viitoare programe naționale de dezvoltare și inovare. Așa cum profesorii îi pot inspira și motiva pe studenți să se implice în astfel de demersuri academice, la fel și antreprenorii pot deveni un model pentru angajați, împărtășindu-le un exemplu de comportament financiar sănătos. Dacă ne dorim să îmbunătăţim procesul de convergență economică durabilă și să ne bucurăm cu toții de standarde de viață mai ridicate, similare celor din țările dezvoltate, trebuie să încurajăm spiritul antreprenorial, creându-i cele mai bune condiții pentru a genera idei noi, fără de care orice economie stagnează, după cum afirma și economistul Robert Solow. Dacă ne dorim un mediu antreprenorial de succes, trebuie să avem și o societate solid educată din punct de vedere financiar.

Aștept cu interes să aflu ce idei vor fi prezentate în cadrul conferinței de astăzi și sunt nerăbdător să văd cum putem integra aceste perspective noi și inovatoare în activitățile noastre curente.

Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc mult succes în dezbaterile viitoare!