Discurs în deschiderea conferinței anuale a Asociației Analiștilor Financiari-Bancari din România

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, 15 noiembrie 2016, București


Bine ați (re) venit la Banca Națională a României!

Salut prezența la evenimentul de astăzi – a VIII-a conferință anuală a Asociației Analiștilor Financiari-Bancari din România (AAFBR) - a domnului Jesus Lopez Zabbalos, președinte al asociației la nivel european, precum și a tuturor invitaților – analiști, cercetători, reprezentanți ai sectorului bancar și ai mediului de afaceri, mass media.

Misiunea asumată a AAFBR ca asociație profesională, afiliată la nivel european, este importantă cel puţin din două perspective: necesitatea dezvoltării şi consolidării prestigiului profesiei de analist şi a rolului acestora în formularea unor opinii pertinente în domeniul economic.

Comunitatea analiștilor financiar-bancari pe care o reprezentați încă din anul 2008 are un rol și o responsabilitate nu numai pentru domeniul dumneavoastră de activitate, cât și în spațiul public. De ce? Dumneavoastră sunteți o punte de legătură între cifrele reci şi nevoia de înţelegere a lor de către populaţie şi firme, între mediul universitar şi companiile private care au nevoie de tineri tot mai bine pregătiţi în fiecare an în toate domeniile.

Analizele și opiniile pe care le exprimați asupra realităţilor economice românești sunt proiectate atât intern, dar și pe plan internaţional, acolo unde sunt interpretate de agenţii de rating şi de investitori. Din această perspectivă, constituiți un vector de analiză și interpretare corectă şi echilibrată a noțiunilor fundamentale, dar și a mesajelor publice referitoare la evoluţiile și perspectivele economico-financiare. Prin activitatea desfășurată contribuiți la promovarea reperelor de care avem nevoie pentru a avea o economie competitivă în plan european și mondial. Expertiza dumneavoastră este totodată relevantă pentru identificarea unor soluții și creionarea unei strategii de dezvoltare sustenabilă pe termen mediu și lung pentru România.

Și în acest an tema propusă este de mare interes și actualitate: Cum menținem echilibrul intern în contextul tensiunilor globale?

Din această perspectivă, consider important ca publicul să ajungă să înțeleagă un mesaj important, pe care banca centrală l-a transmis și îl repetă în mod constant: Păstrarea macrostabilității, a echilibrului intern este esențială: trebuie să avem grijă de ea ca de lumina ochilor noștri, întrucât din aceasta derivă și sustenabilitatea, durabilitatea dezvoltării noastre și obținerea bunăstării într-o lume ce se confruntă cu multe incertitudini și schimbări.

În România, avem creștere economică, nu avem deflație în pofida plasării indicelui anual în teritoriu negativ, iar din perspectiva politicii monetare ne-am păstrat marja de manevră: dispunem de toate instrumentele – dobânda, coridorul, reglarea lichidității, rezervele minime obligatorii. Cu toate acestea vedem că stimularea cererii și a consumului a creat mai degrabă locuri de muncă în alte țări. În acest moment importurile cresc mult mai rapid decât exporturile, cererea se duce în importuri, deși ar fi fost mai bine dacă ea ar fi fost stimulată prin creșterea producției interne. Nu suntem împotriva stimulentelor, dar este imperios necesar ca acestea să fie atent alese, să aibă un dozaj adecvat și să fie aplicate la momentul oportun.

Aceste noțiuni și mesaje ce par firești pentru profesioniști, trebuie să fie explicate pe toate palierele în România, inclusiv de către dumneavoastră.

Sustenabilitatea este o noțiune complexă, nu este ușor de înțeles, deși criza a evidențiat care sunt implicațiile și dezechilibrele cauzate de politicile conjuncturale, de măsuri nesustenabile. Unele decizii mult așteptate de către public pot accentua vulnerabilitățile din economie, mai ales în situația unor țări aflate în plin proces de transformare, de convergență reală – iarăși o noțiune complexă, ce trebuie explicată deoarece nu se rezumă doar la nivelul produsului intern brut pe locuitor, ci se referă și la componenta sa structurală și instituțională.

Din aceste motive este esențial ca publicul din România, inclusiv decidenții, dar și cei interesați de evoluția noastră, să înțeleagă rolul abordărilor și politicilor echilibrate în contextul global actual, care este puternic marcat de incertitudini, dar și de accente populiste.

Ne aflăm în plin proces de schimbare a paradigmelor, a unor concepte și modele economice, a definiției globalizării așa cum am înțeles-o până acum. În condiții complexe, într-un mediu dominat de mari incertitudini este crucial să înțelegem cât este de important să păstrăm ceea ce am câștigat cu greu, prin ajustări dureroase și să întărim coordonarea politicilor interne și dialogul instituțional onest.

Pentru a fi eficient, un mix de politici macroeconomice și reforme structurale trebuie să fie echilibrat, să asigure un dozaj optim, o anumită secvențialitate a măsurilor și deciziilor. Dezechilibrele apar relativ ușor mai ales într-un mediu volatil, iar corecția acestora este dureroasă. Fără o justă măsură va fi greu să convingem, iar sentimentele, percepția –investitorilor, dar și a oamenilor afectați de măsurile decidenților - se pot schimba rapid și pot produce la rândul lor schimbări, nu întotdeauna benefice.

Contribuţia dumneavoastră la o mai bună înţelegere a măsurilor şi deciziilor optime în condiții de incertitudine sporită și de accentuare a riscurilor, este, în opinia mea, de o responsabilitate însemnată.

Pe un plan mai larg, aveți un rol major în efortul de creştere a nivelului de educaţie economico-financiară a publicului. Prin explicarea profesionistă a evoluțiilor interne și internaționale și a politicilor economice, dumneavoastră contribuiți la o mai bună înțelegere a funcționării mecanismelor economiei de piață, a deciziilor autorităților și la îmbunătățirea nivelului de cultură financiară a publicului.

Vocea analiştilor financiar-bancari poate şi trebuie să fie o voce cu greutate, nu doar în peisajul financiar-bancar, ci şi în ceea ce priveşte evoluţiile economice şi politicile macroeconomice din România.

Vocea dumneavoastră aduce plus-valoare și echilibrul necesar unei dezbateri publice coerente. Pe lângă evenimentele pe care le organizați, inclusiv cel pe care an de an îl găzduim, doresc să menționez și recenta lansare a unei publicații de specialitate ce vine să completeze eforturile pentru un dialog de calitate pe teme economico-financiare și să contribuie la echilibrarea și coerența dezbaterilor din spațiul public.

Vă urez succes în toată activitatea pe care o desfășurați și dezbateri fructuoase!15 noiembrie 2016

Discursul a fost prezentat de dl. Lucian Croitoru, consilier al Guvernatorului