Discurs în cadrul programului aniversar „ASE - 105 ani de performanță academică”

Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR, București, 18 aprilie 2018


Onorat Senat al Academiei de Studii Economice,
Dragi colegi,
Dragi studenți,
Stimați oaspeți,


Ocazia ce mi se oferă, de a rosti câteva gânduri în numele Consiliului de Administrație al Băncii Naționale, la ceremonia de astăzi, dedicată împlinirii a 105 ani de la întemeierea Academiei de Studii Economice, mă onorează. Mai cu seamă că omagiem o înaltă şcoală, care timp de 105 ani s-a afirmat drept un mare laborator de gândire economică al societăţii româneşti.

Vă rog să-mi îngăduiți să vă transmit omagiul Guvernatorului Băncii Naționale, domnul Mugur Isărescu, care este legat de ASE prin familie, prin anii de studenție și prin activitatea didactică. Și, totodată, prin promovarea unor legături trainice între Academia de Studii Economice și Banca Națională.

Sunt onorat şi totodată emoţionat că particip, în acest cadru solemn, la un important eveniment aniversar. Venerăm o instituţie care a contribuit esenţial la consolidarea culturii universitare moderne din România şi, cu deosebire, a culturii economice. Şi care s-a dovedit, în timp, un veritabil centru de formare a elitei intelectuale naţionale.

Spun că sunt şi emoţionat pentru că, de câte ori revin în această aulă şi ascult imnul academic, îmi amintesc că, în urmă cu mai mulţi ani, în 1972, devenisem student al acestei nobile instituţii academice; iar aici, în această magnifică aulă, îi revăd cu emoție pe câțiva dintre marii profesori care, în acea perioadă – dominată de nenumărate îngrădiri –, ne-au ajutat să ne formăm ca oameni, să ne afirmăm ca intelectuali și ca specialiști de folos naţiunii române.

De 105 ani, Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, cum s-a numit ASE-ul în perioada interbelică, a fost şi a rămas o puternică citadelă de învăţământ universitar şi postuniversitar. Dar a fost şi a rămas, totodată, o adevărată şcoală de idei economice. Academiei noastre îi revine, astăzi, un rol de primă însemnătate în formarea şi dezvoltarea culturii economice a naţiunii.

De 105 ani, istoria adună dovezi că Academia de Studii Economice şi-a îndeplinit cu strălucire menirea, a format generaţii întregi de specialişti pentru economia românească şi a consolidat un cadru de afirmare a unor specialişti de elită. Acest adevărat test al unei instituţii emblematice pentru orice naţiune reflectă importanţa rolului jucat de ASE în dezvoltarea societăţii româneşti şi capacitatea de a înfrunta furtunile şi capriciile istoriei, care nu au fost nici puţine, nici uşor de trecut.

De la înfiinţarea sa, Academia noastră şi-a îndeplinit cu brio menirea, a format generaţii întregi de specialişti pentru economia românească. Noi nu avem dreptul să uităm că Academia a beneficiat de aportul unor personalităţi de excepţie. Aici au predat mari profesori, predau şi acum mari profesori. Iar dacă tot ne referim la cei prezenţi acum, aici, îndrăznesc să spun că actualul timp istoric ne-a dat nouă marea şansă să activăm într-o perioadă extraordinară, într-o perioadă provocatoare.

Sunt de două ori legat fundamental de Școala Noastră – Academia de Studii Economice. În primul rând, prin mândria de a-i fi fost student. Apoi, prin onoarea de a fi dascăl în această nobilă instituţie academică. Sunt legat, totodată, prin profesia mea și de Banca Națională și am mandat să transmit mulțumirile Consiliului de Administrație pentru că Academia de Studii Economice s-a dovedit un partener solid al BNR. Sunt convins că şi Banca Naţională, domnule Rector, domnilor profesori, dragi studenți, este de asemenea un partener de nădejde pentru dumneavoastră.

Viața ne-a arătat cât de importante sunt analizele bazate pe informații de calitate. Și cât de mari sunt riscurile decizionale pe care ni le asumăm în absența unor astfel de analize. Mai cu seamă că nu puține au fost ocaziile în care am putut să observăm ce înseamnă climatul social în care abundă dezbaterile axate pe probleme marginale și în care se exagerează cu abordările emoționale sau se ocolește discursul economic rațional. Mediul academic însuși se cuvine, astăzi, să reintre în rolul instanței care sancționează analizele fără acoperire științifică; sau pretenția că titlul de economist justifică prin el însuși – și nimic altceva – prestația intelectuală precară.

Azi, mai mult ca oricând în trecut, a devenit esențială, alături de calitatea dezbaterii și a schimbului de idei economice, perspectiva din care analizăm realitatea, acuratețea folosirii conceptelor, formularea problemelor și fundamentarea soluțiilor. Și chiar mai mult: a devenit esențial modul în care disecăm diferitele componente ale științei economice; modul în care interpretăm realitatea pentru a descifra, inclusiv în sfera disciplinelor academice, originea abandonării exigențelor calitative în dezbaterea economică publică. Numai așa vom asigura o evidentă contribuție la analiza corectă a realității economice, relevantă pentru înțelegerea a ceea ce este de făcut, pentru calitatea dezbaterilor, pentru calitatea comportamentului nostru. Iar pentru noi, cei din generația cu experiență mai îndelungată și care ne-am convins că percepțiile și concepțiile devin trecătoare unele după altele, pentru că se schimbă imaginea realității, a ne uita la fundamentele științei economice este acum o obligație ce trebuie să fie asumată nu doar academic, ci și civic. Pentru că, inevitabil, calitatea implicării în dezbateri economice pornește din calitatea înțelegerii esenței lucrurilor.

Despre economie – și ca realitate cotidiană, și ca știință – nu se poate vorbi oricum, nici măcar la nivel de impresie personală. Economia este mult prea importantă, mult prea prezentă în viețile noastre, fapt ce ne obligă să înțelegem că numai explicarea corectă a faptelor și ideilor economice ne ferește de opinii publice inadecvate, înșelătoare sau insinuante. Pentru a da curs unui dialog onest, onorabil, bazat pe argumente fundamentate științific și pe bun simț.

Din această perspectivă, consider un mare câștig faptul că, la nivelul corpului profesoral al ASE, lucrările scrise pe temeiurile științei economice apar ritmic, inclusiv cele de analiză a realităților economice. Și știu că se anunță altele, de aceeași anvergură. Corpul profesoral al Școlii Noastre având astfel o contribuție îndrăzneață și cuprinzătoare la reconstrucția științei economice. Toate aceste nobile eforturi vin să răsplătească și, totodată, să încurajeze preocupările pentru reflecții asupra stării actuale a științei economice, asupra reconstrucției ei, care să-i întărească funcția novatoare și totodată educativă, astfel încât să se susțină înțelegerea adecvată a fenomenului economic într-o societate ce își redefinește identitatea.

În aceeași ordine de idei, poate că a sosit timpul ca Școala Noastră să fie mai prezentă în dezbaterile publice pe teme economice, să dea veritabilul ton profesional în comunicarea ideilor științifice. Mai cu seamă că ASE are un potențial de cercetare și de credibilitate care poate să îmbogățească fondul dezbaterii publice privind economia. Se cuvine, desigur, să fie adăugată capacitatea de a comunica ideile economice. Eu văd esențială această misiune, dacă vrem să crească nivelul profesional și utilitatea ideilor economice vehiculate în spațiul public. Noi, la Banca Națională, ne-am întâlnit deseori cu conducerea ASE-ului, cu reprezentanți ai corpului profesoral, în cadrul proiectului educațional “Academica-BNR”. Vă cunoaștem ideile, intențiile bune și, în numele Consiliului de Administrație, al guvernatorului BNR, vreau să reafirm întregul sprijin al specialiștilor BNR pentru a pune bazele unor programe de pregătire a comunicatorilor din mediul academic.

La 105 ani, vă rog să-mi îngăduiţi să-i doresc Academiei de Studii Economice încă mulţi ani de viaţă şi de strălucită carieră în serviciul ţării.

ASE-ul, aşa cum îl cunoaştem cu toţii, este un edificiu în neîncetată înălțare. Lucrarea continuă; edificiul clădit timp de 105 ani va avea încă multe etaje. Şi nici rolul acestei înalte şcoli nu a ajuns într-un stadiu final. Şi cine – în anii ce vor veni – dacă nu tinerii „şcoliţi” în învăţământul superior economic, dacă nu absolvenţii Academiei Noastre vor fi promotorii activi ai dezvoltării unui sistem economic competitiv, care să-i fie stâlp de sustenabilitate prosperităţii ţării?!


La mulţi ani, ASE!București, 18 aprilie 2018