Cuvânt de deschidere susținut cu ocazia prezentării volumului 2 al operei "Enciclopedia Juridică Română"

Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR


Doamnelor și domnilor profesori
Distins auditoriu

Bună dimineața!

Vă mulțumesc pentru că suntem împreună, la Banca Națională a României, la un eveniment editorial pe care nu ezit să-l apreciez ca excepțional. Vă rog să-mi îngăduiți să-mi susțin afirmația cu argumente.

Acum șapte ani, în aprilie 2015, sub cupola Academiei Române, a prins contur o idee temerară. Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu” și Universitatea Titu Maiorescu anunțau un proiect cultural-științific de anvergură: editarea unei opere în 10 volume - “Enciclopedia Juridică Română”. Inițiatorii au decis, atunci, constituirea unui consorțiu care să dea materialitate acestui îndrăzneț proiect. Dar, deși au obținut sprijinul Academiei Române, puțini au crezut atunci că “Enciclopedia” chiar va fi realizată.

Și iată că, în toamna lui 2018, tot la BNR, atunci însă în sala “Mitiță Constantinescu”, a fost lansat primul volum (literele A, B și C) din cele zece câte vor fi în total. Era mai mult decât o încurajare că va fi posibilă continuarea acestui megaproiect juridic.

Dar… scepticismul e boală grea! Au fost și pesimiști care s-au temut că primul volum va fi și ultimul!

Astăzi, are loc lansarea celui de-al doilea volum al “Enciclopediei Juridice”, cu literele D și E. Totodată, vă comunic să este aproape de finalizare și volumul al treilea, cu literele F, G, H, I și Î, care va fi lansat la toamnă. Cu al treilea volum - care va risipi mult din scepticism - “Enciclopedia Juridică” va acoperi aproape jumătate din materia pe care realizatorii și-au propus s-o înglobeze.

Vă rog să-mi îngăduiți în calitate de gazdă, dar și în calitate de Președinte al Secției de Economie, Științe Juridice și Sociologie al Academiei Române, să-i felicit pe inițiatorii și realizatorii “Enciclopediei”. Iar cu aceste trei volume finalizate suntem îndreptățiți să sperăm că toate cele zece volume vor fi editate și se vor afla în biblioteci, în librării sau pe mesele de studiu ale practicienilor dreptului, ale profesorilor, cercetătorilor și studenților în drept, ale tuturor celor interesați de acest domeniu. Pentru că “Enciclopedia Juridică Română” va contribui nu doar la o mai bună cunoaștere și înțelegere a legilor, ci și la formarea unui mai larg orizont al culturii juridice. Și, totodată, va contribui la dezvoltarea educației juridice, alături de educația financiară, de cultura economică. Banca Națională a achiziționat un număr semnificativ de exemplare din al doilea volum al “Enciclopediei și se va îngriji să ajungă la autoritățile statului, la forurile din domeniul Dreptului, la institutele de cercetări, în bibliotecile universitare. Și, desigur, al Biblioteca Academiei Române.

Inițiatorii proiectului merită să fie felicitați și pentru că, așa cum si-au propus, au reușit formarea și menținerea unui consorțiu în care și-au unit forțele Universitatea “Titu Maiorescu”, Institutul de Cercetări Juridice al Academiei, două edituri - Editura Academiei și “Universul Juridic” - trei editori generali și patru coordonatori generali, cărora li s-au alăturat în jur de o sută de contributori, toți fiind reprezentanți de vârf ai comunității juridice. Grație strategiei aplicate, societatea românească are acum un prețios reper apt să contribuie la consolidarea spiritului juridic adecvat timpului nostru, la formarea unei culturi temeinice a dreptului. Iată, așadar, numai câteva dintre argumentele pentru care Academia Română, Secția de Științe Economice, Juridice și Sociologie a Academiei sprijină acest proiect național.

În calitate de guvernator al Băncii Centrale, îmi exprim convingerea că “Enciclopedia Juridică Română” va fi și un prețios îndreptar în munca de zi cu zi a întregului personal din sistemul bancar și a specialiștilor din BNR. Sunt convins că “Enciclopedia” ne va ajuta să adâncim analiza, să corelăm informații, interpretări între reglementările bancare şi cele din alte domenii.

Sub presiunea imperativelor de stringentă actualitate ale dreptului românesc, racordate la gândirea juridică europeană din acest timp, “Enciclopedia” - încă din această fază - deschide noi câmpuri de cercetare, de reflecție și de creație. Și astfel, dreptul românesc si-a adăugat o sursă de cunoaștere si de experiență care să-i fie de folos acum și să dăinuie peste timp. Mă opresc aici. Dar nu înainte de a vă ruga să-mi îngăduiți, pentru partea a doua a acestei reuniuni, să-i predau ștafeta Domnului Profesor Doctor Adrian Severin, un adevarat promotor al acestei encicopedii, care va modera dezbaterea ce urmează.

Vă mulțumesc!

București, 28 iunie 2022