Cuvânt de deschidere cu ocazia prezentării volumului „Memoria Holocaustului”, in memoriam Ambasador Mihnea Constantinescu

Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR


Excelența Voastră David Saranga

Ambasadorul Statului Israel în România

Distinsă Doamnă Profesor Tova Ben Nun-Cherbis

Distinse Domnule Profesor Petre Roman

Onorată asistență

Vă mulțumesc pentru că suntem împreună astăzi, la Banca Națională, în această reuniune comemorativă dedicată Profesorului și Diplomatului Mihnea Constantinescu, trecut în veșnicie mult prea devreme. Ar fi împlinit, în decembrie, 60 de ani. Pentru Banca Națională este onorantă colaborarea, sub cele mai bune auspicii, cu familia regretatului Mihnea Constantinescu, cu asociația “Ambasador Mihnea Constantinescu” si cu “Emblematic România”, în organizarea acestui eveniment.

Accentuez semnificația socio-culturală a angajamentului prin care familia, cele două asociații, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, cu Universitatea Politehnică București și Complexul Educațional Laude-Reut, cu susținerea Ambasadei Statului Israel, omagiază personalitatea intelectualului public care a fost Mihnea Constantinescu. Și ce elogiu, dintre toate care i-ar putea fi aduse, ar fi mai presus de acest eveniment editorial materializat în trilogia “Mihnea Constantinescu - Emblematic România”, proiectată tematic pe trei axe fundamentale care i-au marcat viața și activitatea!

Volumul I, cel care a deschis seria trilogiei omagiale, intitulat semnificativ “Energia”, sugerează torentul ce a catalizat activitatea profesională a lui Mihnea Constantinescu încă de la debutul lui în corpul profesoral al Politehnicii bucureștene, fără să-și diminueze cadența până la final. Volumul, lansat în luna martie a acestui an, la Universitatea Politehnică din București, prin grija Profesorului Mihnea Costoiu, evocă forța de creație a inginerului Mihnea Constantinescu legată de preocuparea pentru diversificarea surselor de energie în economia românească.

Lansăm azi, la Banca Națională, cel de-al doilea volum al trilogiei, intitulat “Memoria Holocaustului”. Volumul, coordonat de o echipă formată din elevi ai Complexului Educațional Laude-Reut, sub îndrumarea profesorului lor de diplomație, Doctor Octavian Sofronea, a văzut lumina tiparului la Editura Paideia.

Volumul al treilea, consacrat activității diplomatice a Profesorului Mihnea Constantinescu, va face obiectul celei de-a treia lansări, ce va avea loc sub egida Ministerului Afacerilor Externe.

Volumul pe care-l lansăm astăzi - “Memoria Holocaustului” - cuprinde patru părți: un cuvânt înainte, o secțiune de interviuri, alta de eseuri și o anexă cu documente, în care sunt evocate memoria diplomatului Mihnea Constantinescu si rolul important asumat în cadrul IHRA - Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului - al cărui președinte a fost.

Volumul, în ansamblu, reunește mărturii ce dau expresie adevărului că, plecând în altă lume, Mihnea Constantinescu a lăsat în urmă, mai presus de propriile performanțe profesionale, incontestabil remarcabile, imaginea unui intelectual legat prin preocupări ardente de activitatea publică. Imagine ce se conturează din relatările personalităților care l-au cunoscut, din documente diplomatice și din postfața semnată de Doamna Cora Stăvărescu, președinta Asociației “Mihnea Constantinescu” și Doamna Camelia Botezatu, președinta Asociației Emblematic România. Citez: “Cu busolă morală, tenacitate, discreție și eleganță, Mihnea Constantinescu a marcat pregnant perioada cea mai convulsionată din construcția post-comunistă a României”.

L-am cunoscut bine pe Mihnea Constantinescu și, într-adevăr - dincolo de vocația didactică, de simțul măsurii întărit de temeinica sa formație inginerească - a căutat și a găsit întotdeauna “Nordul”, pe care busola sa morală i l-a indicat. Și i-a fost bază solidă în funcțiile guvernamentale și, mai cu seamă, în mandatul de ambasador cu însărcinări speciale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, unde a dat întotdeauna măsura unui veritabil diplomat de carieră. Pe acest itinerariu, desigur, s-a conturat ceea ce Excelența Voastră, Domnule Ambasador Saranga, ați revelat în portretul pe care l-ați schițat în acest volum. Și anume: “Mihnea și cu mine am început să ne împrietenim”. Iar din anii acestei prietenii curg amintirile: “Mihnea a fost un comunicator excelent”; sau “Mihnea era onest și mediator desăvârșit”; sau “Când l-am cunoscut pe Mihnea, în urmă cu 25 de ani, poziția sa încă de atunci avea repere bine structurate”. Iar lângă toate aceste amintiri, din memoria sentimentală a Excelenței Voastre, vine firesc o apreciere oficială: “Contribuția lui Mihnea Constantinescu în cadrul Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului a fost fundamentală”.

Elevii de la “Laude-Reut”, care și-au asumat roluri în realizarea acestui proiect editorial și care au participat la scrierea unor pagini de istorie a diplomației românești, au fost primiți la Ministerul Afacerilor Externe de Ambasadorul Alexandru Victor Micula. Excelența Sa, în interviul acordat, s-a referit la momente importante din timpul Președinției României în cadrul Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului. În acest context, în care conduita diplomatică a lui Mihnea Constantinescu s-a relevat ca adversar al amenințărilor la adresa valorilor umane, s-a afirmat cu deosebire pledoaria lui, în numele României, în favoarea conservării memoriei Holocaustului.

Stimată Doamnă Profesor Tova Ben Nun-Cherbis, numele Dumneavoastră este legat de construcția complexului educațional de elită “Laude-Reut”. Am remarcat, în acest al doilea volum, îmbogățirea programei școlare cu discipline legate de introducerea în tematica și practica diplomatică, atât la profilul Uman, cât și la cel Real. Și am înțeles că elevii care urmează acest program, îndrumați de profesorul lor de diplomație, au contribuit la materializarea întregii trilogii. Vă rog să-mi acceptați felicitările!

Dumneavoastră mărturisiți, într-un interviu publicat în volumul II, că nu ați vrut un liceu ca toate liceele, ci unul special, care să pregătească elite pentru toate domeniile; și că ați făcut o umbrelă din Diplomație, Media și Business. Iar printre cei care v-au ajutat în construcția și finalizarea acestui proiect a fost și Ambasadorul Mihnea Constantinescu. Vă amintiți în interviu, distinsă doamnă profesor, că …”Își făcea timp să vină la mine la birou și să mă sfătuiască înainte să înceapă ziua de muncă”… Și conchideți: “Datorită lui Mihnea, a prins viață predarea istoriei Holocaustului în România”.

Domnul Paul Schwartz, Președintele Comunității Evreilor din București, în interviul publicat în acest al II-lea volum, mărturisește că lui Mihnea Constantinescu îi poartă o frumoasă amintire. Și că, astăzi, îi lipsește acel OM mereu deschis pentru dialog! Distins prin cultură, prin profesionalism, prin prestanță și elegantă diplomație, “Mihnea Constantinescu - așa cum și-l amintește Domnul Schwartz - a trasat o direcție de urmat, care include respectul, modestia, profesionalismul, munca, devotamentul, corectitudinea deosebită și dragostea pentru România”. Aceste valori, subliniază Domnul Președinte Schwartz, Ambasadorul Mihnea Constantinescu le-a afirmat și reafirmat ca președinte al Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului.

Toate cele patru părți ale volumului pun în evidență modelul intelectualului dăruit studiului si performanței. Acesta a fost Mihnea Constantinescu. Nu-i vor fi uitate altitudinea profesională, atitudinea patriotică, implicarea în viața publică. Acest volum restituie publicului imaginea complexă și valoroasă a personalității Profesorului, Diplomatului, Demnitarului Mihnea Constantinescu!

Vă mulțumesc pentru atenție!

București, 31 mai 2022