Conferința anuală BNR - ASE cu tema Provocări structurale ale sectorului bancar românesc

Eveniment organizat în parteneriat cu Academia de Studii Economice


Joi, 28 aprilie 2022, a avut loc prima conferință anuală BNR-ASE, eveniment organizat în cadrul protocolului de colaborare semnat la sfârșitul anului trecut între Banca Națională a României și Academia de Studii Economice din București. Tema conferinței din acest an a vizat discutarea principalelor Provocări structurale ale sectorului bancar românesc, pe care specialiștii prezenți la eveniment le-au dezbătut din mai multe perspective: supravegherea și reglementarea bancară, creșterea sustenabilă a intermedierii financiare, precum și eventualele direcții de dezvoltare post-pandemie.

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, a susținut un discurs în deschiderea conferinței, evidențiind importanța pe care banca centrală o acordă educației economico-financiare, respectiv activității de cercetare în domeniul monetar-bancar. Prin realizarea obiectivelor din cadrul Protocolului de colaborare încheiat între cele două instituții, BNR își propune să contribuie la pregătirea noilor generații de economiști în concordanță cu standardele și cerințele internaționale, ținând cont de rolul pe care cercetarea științifică îl poate avea în surprinderea problemelor dezvoltării economice.


"Sunt convins că sinergia dintre fundamentele teoretice predate de corpul profesoral din ASE și experiența practică a specialiștilor din cadrul BNR va aduce valoare adăugată semnificativă pentru studenții care vor dori să aprofundeze noțiuni de banking, într-un mod cât mai aplicat."

Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naţionale a RomânieiNicolae Istudor, rectorul ASE, a evidențiat, la rândul său, relevanța temelor de cercetare propuse în cadrul acestui parteneriat pentru contextul economic național sau european, precum și importanța colaborării dintre mediul de afaceri și cel universitar pentru buna pregătire a specialiștilor în domeniul bancar.

În ultima parte a conferinței, reprezentanții ASE au prezentat două programe universitare de masterat profesional din cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, mai exact: BANCAS, program cu specializare în activitatea băncilor centrale, vizând deprinderea tehnicilor bancare bazate pe inteligență artificială și machine learning și DOFIN (Finanțe și Bănci), în cadrul căruia studenții vor învăța să utilizeze tehnici econometrice, respectiv metode cantitative și calitative de analiză a datelor în cercetarea economică.

Evenimentul a fost transmis în direct pe canalul YouTube, precum și pe rețeaua socială Twitter.

Video 

Programul conferinței

11:00 - 11:15 Cuvânt de deschidere:

 • Mugur Isărescu, guvernator BNR - Discurs
 • Nicolae Istudor, rector ASE București

11:15 - 11:45 Sesiunea 1: Lumea post COVID – noi oportunități și vulnerabilități

Moderator: Dan Nițescu, consilier guvernator BNR

 • Leonardo Badea, viceguvernator BNR - Prezentare
 • Ionuț Dumitru, prof.univ.dr. ASE București - Prezentare
 • Șerban Matei, director, Direcția relații internaționale, BNR - Prezentare

11:45 - 12:15 Sesiunea 2: Perspective privind supravegherea și reglementarea bancară

Moderator: Eugen Rădulescu, director, Direcția stabilitate financiară, BNR - Prezentare

 • Adrian Cosmescu, director, Direcția supraveghere, BNR - Prezentare
 • Veronica Răducănescu, director adjunct, Direcția reglementare și autorizare, BNR - Prezentare
 • Alina Radu, conf.univ.dr. ASE București - Prezentare

12:15 - 12:45 Sesiunea 3: Creșterea sustenabilă a intermedierii financiare

Moderator: Bogdan Căpraru, prof.univ.dr. Universitatea „A.I.Cuza”, Iași

 • Florian Neagu, director adjunct, Direcția stabilitate financiară, BNR - Prezentare
 • Sergiu Manea, președinte executiv BCR
 • Bogdan Dumitrescu, conf.univ.dr. ASE București

12:45 - 13:00 Prezentarea programului de master BNR-ASE privind băncile centrale - BANCAS

Prezentarea programului de master DOFIN

 • Bogdan Negrea, director, Departamentul Monedă-Bănci, ASE București

13:00 - 13:15 Concluzii:

 • Florin Georgescu, prim-viceguvernator BNR
 • Ionela Costică, decan FABBV, ASE București