Conferința Științifică Anuală a Economiștilor Români din Mediul Academic din Străinătate - 2023

Eveniment organizat de BNR și ASE București, în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și asociația ERMAS


În perioada 26 – 28 iulie 2023 a avut loc, la București, cea de-a noua ediție a Conferinței științifice anuale a economiștilor români din mediul academic din străinătate – ERMAS: Annual Scientific Conference of Romanian Academic Economists from Abroad. Conferința din acest an a fost organizată de către BNR și Academia de Studii Economice din București, în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și asociația ERMAS.

Conferința ERMAS s-a bucurat de participarea a trei vorbitori invitați de renume internațional, precum și doi invitați speciali care au susținut prelegeri și au participat la discuții pe teme de actualitate. Conferința a fost deschisă de domnul Mugur Isărescu, Guvernator BNR, care a purtat un fructuos dialog cu membrii Comitetului științific al ERMAS, cu conducerea universităților Babeș – Bolyai (Cluj Napoca) și Academia de Studii Economice (București), reprezentanții Asociației ERMAS și cu invitații la acest eveniment. În continuarea alocuțiunii sale, au adresat cuvinte de bun-venit și reprezentanții conducerii celor două universități partenere.

Conferința a cuprins patru sesiuni plenare, o masă rotundă și nouă seturi de sesiuni paralele care au cuprins prezentări și discuții tematice în cadrul a 26 de paneluri de dezbatere. În cadrul conferinței au fost prezentate 76 de lucrări de cercetare pe teme economice, din partea a 65 cercetători și 11 doctoranzi. Conferința a înregistrat participarea a peste 160 de prezentatori, inclusiv din partea Comitetului științific al ERMAS și audienți generali. De asemenea, în ziua premergătoare deschiderii conferinței, profesorul David Drukker a susținut un scurt curs de econometrie în cadrul Academiei de Studii Economice, în format hibrid (online & onsite), curs la care s-au înscris 182 de participanți, majoritatea afiliați cu universitățile din România.

Programul conferinței poate fi accesat la acest link.


Prima ediție a Conferinței ERMAS a avut loc în anul 20141. De la lansarea Conferințelor anuale ERMAS și până în prezent, au participat o serie de personalități reprezentative în domeniul economic academic (printre care se numără și laureați ai Premiului Nobel pentru științe economice2). Conferințele ERMAS se adresează în special cercetătorilor și economiștilor cu afiliere în mediul academic, dar și economiștilor din cadrul băncilor centrale, precum și a acelora din instituțiile financiare internaționale, universități și centre de cercetare, în vederea prezentării și diseminării rezultatelor activităților științifice ale acestora.

Această Conferință se înscrie în seria de evenimente științifice de înaltă ținută academică care valorifică rezultatele cercetătorilor de prestigiu internațional privind analiza aspectelor economico-financiare și de cercetare aplicată, orientată pe o tematică de interes deosebit pentru Banca Națională a României și pentru bănci centrale, în general, facilitând o mai bună înțelegere, la nivelul diverselor categorii de audiențe-țintă, a rolului și funcțiilor băncii centrale în societate.

Video

Înregistrările principale din cadrul Conferinței ERMAS desfășurate la BNR în zilele de 26 iulie 2023 și 27 iulie 2023 sunt disponibile pe YouTube.1 Prima ediție a Conferinței ERMAS s-a desfășurat în perioada 18-22 august 2014, la Cluj-Napoca, fiind găzduita de Facultatea de Științe Economice și Gestiune a Afacerilor, din cadrul Universității Babeș-Bolyai.
2 Eric Maskin, laureat al Premiului Nobel pentru Economie în anul 2007, împreună cu L. Hurwicz si R. Myerson, pentru “construirea fundației teoriei de design a mecanismelor” ( https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2007/maskin/facts/) a fost keynote speaker în cadrul ediției din 2017.