Condiții de vizitare


Vă informăm că vizitarea Muzeului Băncii Naționale a României rămâne suspendată în continuare.
Precizăm că această măsură va fi supusă revizuirii în funcție de evoluția evenimentelor care au generat-o.
Redeschiderea Muzeului BNR va fi adusă la cunoștința publicului în timp util.
Vă mulțumim pentru înțelegere!


Organizăm de luni până vineri și în prima zi de sâmbătă din fiecare lună, cu excepția sărbătorilor legale, tururi ghidate gratuite pentru publicul interesat de moștenirea istorică, monetară și culturală a Băncii Naționale a României.

Tururile încep zilnic la orele 10, 12, 14 și 16, iar în zilele de luni sunt organizate vizite și de la orele 17, 18 și 19.
Durata turului este de aproximativ o oră.

Grupurile pot avea maximum 20 de persoane. Accesul se va face pe baza actului de identitate, iar pentru operativitate este important ca datele de identificare ale tuturor persoanelor adulte care vă însoțesc să fie precizate în Formularul de înregistrare.

Muzeul BNR este recomandat și vizitelor școlare începând cu clasa a IV-a. În acest caz, grupurile pot avea maximum 30 de elevi și 4 adulți însoțitori. În vederea programării unei vizite, vă rugăm să completați Formularul pentru grupuri de elevi.

Vă asigurăm că prelucrăm în condiții de confidențialitate și siguranță toate informațiile personale pe care ni le transmiteți, conform cadrului legal în vigoare.

Menționăm că toate programările se fac cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data solicitată, urmând să primiți confirmarea prin e-mail.

Vă așteptăm la intrarea din strada Doamnei nr.8 cu 5 minute înaintea orei programate pentru a derula formalitățile de acces în Banca Națională a României.