Concursul național de educație financiar-bancară „Eugeniu Carada” - 2024


Banca Națională a României organizează, în perioada 1 februarie - 11 aprilie 2024, a doua ediție a Concursului național de educație financiar-bancară „Eugeniu Carada”. Concursul se adresează elevilor de liceu din clasa a XI-a și este realizat în parteneriat cu Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare și cu sprijinul Ministerului Educației.

Obiectivele acestui proiect au în vedere:

 • pregătirea elevilor din învățământul liceal pentru asumarea, în cunoștință de cauză, a calității de consumatori ai produselor și serviciilor financiar-bancare;
 • creșterea nivelului de cunoaștere a drepturilor și obligațiilor pe care le au, pentru a fi pregătiți să acționeze responsabil atunci când își gestionează propriile finanțe.

Lista câștigătorilor celei de-a doua ediții a concursului Eugeniu Carada

 • Locul I – Matei Budoiu, prof. coordinator Valentina Vasilescu, Colegiul Național ,,Nicolae Titulescu”, Pucioasa
 • Locul II – Geanina Ștefana Sahanschi, prof. coordonator Daniela Bâlea, Colegiul Economic ,,Delta Dunării”, Tulcea
 • Locul III – Maria Mihaela Mărilă, prof. coordonator Cătălin Berbecel, Liceul Teoretic ,,Traian Vuia”, Făget

Tematici

 • Piața Monetară
 • Piața Valutară
 • Piața Mondială
 • Uniunea Europeană – mecanisme de integrare economică

Premii

Concursul se desfășoară în trei etape, iar la final elevii clasați pe primele 3 locuri vor obține premii oferite de către Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, iar ceilalți finaliști vor primi mențiuni care constau în materiale promoționale oferite de Banca Națională a României.

 • Locul I - laptop
 • Locul II – tabletă
 • Locul IIIsmartwatch

Calendarul concursului

Primele două etape se vor desfășura în format online, iar etapa finală se va desfășura la UPPAS Cumpătu – Sinaia, după cum urmează:

Perioada de înscriere

Faza I

Se va desfășura în data de 24 februarie 2024 și presupune conectarea pe platforma dedicată (https://bnr.nextlab.tech) a elevilor si a profesorilor coordonatori, participarea la o sesiune online administrativă și participarea la un test format din maximum 25 întrebări, a cărui durată va fi de aproximativ o oră.

 • 15 – 16 februarie 2024, sesiuni online administrative de la orele 10:00 și 15:00;
 • 24 februarie 2024 - Faza I - susținerea testului online, în intervalul orar 10:00 - 12:00;
 • 27 februarie 2024 - comunicare rezultate;
 • 28 februarie 2024– transmiterea contestațiilor;
 • 5 martie 2024 – comunicarea rezultatelor finale aferente Fazei I.

Faza a II-a

Se va desfășura în data de 16 martie 2024 și este constituită dintr-un test interactiv online Kahoot! prin intermediul platformei Zoom care va avea un grad mai ridicat de dificultate comparativ cu testul din prima etapă și va oferi în mod automat punctajul în funcție de răspunsurile corecte și rapiditatea transmiterii acestora. Testul va fi accesat tot prin intermediul platformei https://bnr.nextlab.tech.
 • 11 martie 2024 - sesiuni online administrative, de la orele 10:00 și 15:00;
 • 16 martie 2024 - Faza a II-a - susținerea concursului online, între orele 10:00 - 11:00;
 • 19 martie 2024 - comunicare rezultate;
 • 20 martie 2024 - transmiterea contestațiilor;
 • 25 martie 2024 – comunicare rezultate finale aferente Fazei a II-a.

Faza a III-a

În etapa finală se vor califica 10 finaliști, fiecare dintre ei fiind însoțit, în mod obligatoriu, de un cadru didactic. Finala concursului se va desfășura la UPPAS Cumpătu – Sinaia pe o perioadă de două zile (10-11 aprilie 2024), după cum urmează:
 • O zi de mentorat (coordonat de reprezentanții BNR), în decursul căreia finaliștii vor pregăti un proiect;
 • O zi în care se vor prezenta proiectele.
  Finaliștii își vor susține în mod individual proiectul în fața unei comisii de evaluare constituită în acest sens. Comisia de evaluare va fi formată din persoane care nu fac parte din comisia de organizare și va include cel puțin un profesor de economie, care nu este însoțitor al niciunuia dintre elevii calificați în finală.

REGULAMENT

Regulament privind desfășurarea Concursului Național de Educație Financiar – Bancară „Eugeniu Carada”
Banca Națională a României (BNR) – Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB)

I. Prezentare generală

Art. 1. Concursul național de educație financiar – bancară „Eugeniu Carada” se desfășoară în conformitate cu prevederile prezentului regulament, începând cu anul școlar 2023-2024.

Art. 2. Concursul național de educație financiar – bancară „Eugeniu Carada” se adresează elevilor de liceu din clasa a XI-a. Participarea este individuală și deschisă tuturor elevilor1 de la toate filierele din învățământul de stat, particular și confesional.

II. Tematica concursului

Art. 3.

 1. Tematica concursului este reprezentată de următoarele conținuturile incluse în programa pentru disciplina Economie, clasa a XI-a, aprobată prin OMEC nr. 3252/13.02.2006:
  • Piața Monetară
  • Piața Valutară
  • Piața Mondială
  • Uniunea Europeană – mecanisme de integrare economică
 2. Competențe specifice, ce vor fi analizate cu precădere pentru calificarea în faza a II-a și a III-a a concursului, respectiv pentru desemnarea câștigătorilor:
  • 1.3. Recunoașterea caracteristicilor generale ale pieței în diferite forme concrete de manifestare a acesteia;
  • 2.4. Compararea unor fenomene și procese specifice dinamicii economice;
  • 4.1. Proiectarea unui comportament rațional al consumatorului, impus de tensiunea nevoi-resurse;
  • 4.4 Identificarea tendințelor de integrare și globalizare, specifice dinamicii economice actuale;
  • 5.1. Interpretarea rezultatelor evaluării unor fenomene economice din perspectivă micro și macroeconomică sau individuală și socială.

III. Organizarea, probele și calendarul concursului

Art. 4. Concursul este organizat de Banca Națională a României (BNR) în parteneriat cu Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB), prin intermediul platformei NEXTLAB.TECH, deținută de Cyberllence Inovatie SRL, și este prevăzut în Ordinul Ministrului Educației nr. 3027/12.01.2023 regăsindu-se în anexa 5, Lista competițiilor naționale pe discipline școlare, sportive și proiecte educative, la care participă elevi români, la secțiunea B. Competiții naționale fără finanțare din partea Ministerului Educației (ME), nr. 24350/19.01.2023.

Art. 5. Coordonarea și organizarea concursului sunt asigurate de către o comisie formată din cinci membri, respectiv 2 membri BNR, 1 membru FGDB, 1 profesor ASE și 1 profesor de economie din învățământul preuniversitar.

Art. 6. Concursul conține trei probe care se desfășoară în mediul online și fizic. Elevii se vor înscrie pe platformă cu nume, prenume și user (nume de cod), ce va fi validat de către administratorul NEXTLAB.TECH și va fi menținut pe toată perioada concursului. Fiecare participant își va alege userul (numele de cod), respectând anumite criterii (nu se va utiliza numele de familie, se va respecta un număr de maxim 15 caractere etc). Pentru asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal ale participanților și ale profesorilor coordonatori, în primele două faze ale concursului, organizatorii vor cunoaște doar numărul de participanți și userul (numele de cod) aferent fiecăruia, fără a-i putea identifica. Primele două faze ale concursului se vor derula online, iar faza finală în format fizic, astfel:

 1. Faza I a concursului presupune:
  • Înscrierea elevilor și a profesorilor coordonatori pe platforma dedicată https://bnr.nextlab.tech. Platforma va avea formulare de înscriere pentru elevi și profesorii coordonatori, care vor primi credențiale de acces formate din user (nume de cod) și parolă acces.
  • Participarea elevilor la un test online (prin intermediul platformei dedicate, https://bnr.nextlab.tech) pe teme economice menționate la art. 3, care va dura maximum 1 oră, cu maximum 25 întrebări.
 2. Se vor califica în faza a II-a primii 100 de elevi, în ordinea descrescătoare a punctajului, cu condiția să fi obținut minim 70 puncte din 100 posibile;
 3. În situația în care pe ultimul loc se vor regăsi mai mulți elevi care au obținut punctaj egal, vor fi toți declarați admiși în faza a II-a;
 4. Faza a II-a a concursului este constituită dintr-un test interactiv online Kahoot! prin intermediul platformei Zoom cu un grad mai ridicat de dificultate față de prima etapă, care va oferi în mod automat punctajul în funcție de corectitudinea și rapiditatea transmiterii răspunsurilor. Testul va fi accesat tot prin intermediul platformei https://bnr.nextlab.tech. Detaliile despre funcționarea aplicațiilor se regăsesc în Anexa 3.
 5. Se vor califica în faza finală a competiției primii 10 elevi care reușesc să obțină punctajul cel mai bun;
 6. Faza a III-a, care reprezintă finala concursului, se va desfășura pe o perioadă de două zile, după cum urmează:
  • O zi de mentorat (coordonat de reprezentanții BNR), în decursul căreia finaliștii vor pregăti un proiect;
  • O zi în care se vor prezenta proiectele.
  Această fază se va desfășura la sediul BNR din Sinaia, cei 10 finaliști vor fi însoțiți fiecare, în mod obligatoriu, de un cadru didactic. Festivitatea de decernare a premiilor va avea loc conform calendarului anexat la prezentul regulament.
 7. BNR va asigura mesele principale și cheltuielile de cazare pentru toți participanții finaliști și profesorii lor însoțitori, transportul fiind în sarcina participanților;
 8. Proiectele se vor realiza sub coordonarea unor reprezentanți din partea organizatorilor; cei zece elevi își vor susține în mod individual proiectul în fața unei comisii de evaluare constituită în acest sens. Comisia de evaluare va fi formată din membrii care nu fac parte din comisia de organizare și va include un profesor de economie, care nu este însoțitor al niciunuia dintre elevii calificați în finală, un reprezentant BNR și un reprezentant FGDB;
 9. Se vor urmări în această ultimă fază următoarele criterii: nivelul de documentare, cunoștințele de economie, originalitatea și modul de susținere al proiectelor.

Art. 7. Contestațiile se vor putea depune pe platforma concursului doar pentru fazele online, în maxim 24 de ore de la comunicarea rezultatelor fiecărei probe. O comisie de evaluare, formată dintr-un profesor economie, reprezentant BNR și reprezentant FGDB, va revizui rezultatele contestate și va comunica în maxim 48 de ore rezultatele finale. Din această comisie nu vor putea face parte membri din echipa tehnică implicată în desfășurarea celor două faze online. Faza finală fiind o probă practică jurizată, nu va putea fi contestată.

Art. 8. Asigurarea și funcționarea optimă a dispozitivelor și conexiunilor la internet în zilele de concurs online sunt în responsabilitatea participanților și a profesorilor coordonatori.

Art. 9. Eventualele disfuncții ale platformei de concurs în perioada înscrierilor sau a desfășurării acestuia vor fi comunicate în maxim 12 ore pe platforma de concurs și vor fi remediate în cel mai scurt timp posibil. Pentru situația menționată anterior se va prelungi perioada stabilită pentru etapa respectivă sau va fi pusă la dispoziție o platformă alternativă.

Art. 10.

 1. Rezultatele pentru fiecare elev calificat vor fi comunicate de către administratorul NEXTLAB.TECH prin email iar elevul are obligația de a confirma tot prin email participarea la următoarea etapă în maximum 48 de ore.
 2. După efectuarea contestațiilor și după primirea confirmărilor de participare la finala concursului, administratorul NEXTLAB.TECH transmite organizatorilor numele finaliștilor, clasa, unitatea de învățământ, număr de telefon, email, localitate, județ și al profesorilor coordonatori.

Art. 11. Banca Națională a României, în calitate de organizator, comunică finaliștilor și profesorilor coordonatori, prin e-mail, detaliile cu privire la organizarea ultimei faze a concursului împreună cu informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal și formularul ce vizează acordarea consimțământului în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul și cu referire la participarea la Concursul Național de Educație Financiar – Bancară „EUGENIU CARADA” în vederea completării, semnării și remiterii acestuia până cel târziu la data desfășurării fizice a celei de-a treia etape a concursului.

Art. 12. Informațiile detaliate despre concurs, precum și anunțurile pentru participanți vor fi postate pe paginile de internet www.bnr.ro, www.fgdb.ro și https://bnr.nextlab.tech.

Art. 13. Profesorii care coordonează elevii înscriși în competiție se vor înscrie pe platforma de concurs https://bnr.nextlab.tech și vor asocia contul cu cel al elevilor în vederea urmăririi progresului acestora. Asocierea elevilor cu un cadru didactic este obligatorie.

Art. 14. În perioadele care preced probele de evaluare din primele două faze, se organizează sesiuni online administrative în vederea familiarizării elevilor cu platforma și aplicația pe care sunt susținute probele din cadrul concursului.

Art. 15. În cazul în care apar situații excepționale care nu vor permite organizarea fazei finale în format fizic, organizatorii pot lua decizia ca aceasta să se desfășoare online.

Art. 16. Calendarul concursului pentru ediția 2024 este anexat la prezentul regulament (Anexa 1).

IV. Acordarea premiilor și mențiunilor

Art. 17. Elevii clasați pe primele trei locuri în cadrul etapei finale vor obține premii, iar restul elevilor participanți la etapa finală vor obține mențiuni.

Art. 18. Premiile finaliștilor vor fi oferite de FGDB și vor fi acordate conform Anexei 2. Mențiunile acordate finaliștilor care nu au obținut premii vor consta în materiale promoționale oferite de BNR.

Art. 19. Decernarea premiilor se va realiza la sediul BNR din Sinaia și va fi ulterioară fazei finale a concursului.

Art. 20. Toți elevii calificați în faza a III-a și profesorii coordonatori vor primi certificate de participare din partea organizatorilor.

V. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Art. 21. (1) Organizatorii se obligă să respecte și să aplice întocmai prevederile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Regulamentului UE 2016/679 (GDPR), precum și ale legislației naționale în materie, în scopul realizării obiectivelor prezentului regulament.

VI. Dispoziții finale

Art. 22. Prezentul regulament este făcut public, prin postare pe paginile de internet www.bnr.ro, www.fgdb.ro și https://bnr.nextlab.tech. Reglementările din prezentul document pot fi completate prin precizări care vor fi postate, la adresele menționate.

Art. 23. Participarea la acest concurs este gratuită, cheltuielile, exceptând pe cele cu transportul, fiind suportate de organizatori.

Art. 24. Coordonarea activităților specifice fiecărei faze sunt în sarcina exclusivă a organizatorilor.

Art. 25. Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toți participanții care se înscriu la Concursul Național de Educație Financiar – Bancară „Eugeniu Carada”.

Art. 26. Forța majoră

 1. În sensul prezentului Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de organizatori și a cărui apariție îi pune pe aceștia din urmă în imposibilitatea de a asigura derularea Concursului.
 2. Atunci când invocă un caz de forță majoră, organizatorii sunt obligați să comunice Participanților existența cazului de forță majoră în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la apariția acestuia.
 3. Atunci când o situație de forță majoră împiedică total sau parțial desfășurarea Concursului Național de Educație Financiar – Bancară „Eugeniu Carada” în condițiile prevăzute în prezentul Regulament, organizatorii sunt exonerați de răspundere pentru perioada afectată de situația de forță majoră.

Art. 27. Alte clauze

 1. Organizatorii sunt îndreptățiți să ia orice măsuri necesare înlăturării tentativelor de fraudă și își păstrează dreptul de a descalifica orice participant suspectat de fraudă sau care încalcă prevederile prezentului Regulament sub orice formă și de a elimina rezultatele acestuia din baza de date a participanților.
 2. Eventualele neînțelegeri apărute între organizatori și participanții la concurs în legătură cu desfășurarea concursului se vor soluționa pe cale amiabilă.
 3.