Colecțiile Muzeului BNR


Muzeul Băncii Naţionale a României este deţinătorul unui patrimoniu valoros, alcătuit cu precădere din obiecte numismatice (monede, bancnote, medalii), documente, acţiuni şi titluri de valoare.

Organizate pe baze ştiinţifice şi utilizate în cadrul expoziţiilor sau în elaborarea unor lucrări de popularizare sau cu caracter ştiinţific, colecţiile muzeului oferă o imagine secvenţială asupra trecutului nostru monetar, precum şi al Băncii Naţionale a României.

În acelaşi timp, muzeul urmăreşte diversificarea ofertei sale culturale, prin completarea permanentă, echilibrată şi selectivă a colecţiilor şi atragerea interesului vizitatorilor către un patrimoniu muzeal valoros şi unic.1. Colecţia Numismatică este alcătuită din obiecte foarte diverse, atât din punct de vedere cronologic, cât şi tipologic.


Semnele premonetare

Au fost utilizate ca mijloc de tranzacţionare sau de tezaurizare, înaintea apariţiei banilor în forma cunoscută de noi astăzi. Dintre obiectele folosite ca instrumente de schimb, la Muzeul BNR se regăsesc semne premonetare în formă de vârf de săgeată, de frunză şi de delfin.Monedele

Drahmă Histria

Monedele din colecţia muzeului acoperă o perioadă de timp de peste două milenii şi jumătate. Din punct de vedere cronologic, cele mai vechi sunt cele emise de coloniile greceşti de pe coasta de vest a Mării Negre (Histria, Tomis, Callatis), Muzeul Băncii Naţionale deţinând cel mai mare tezaur de monede histriene de argint recuperate până în prezent, descoperit pe teritoriul Dobrogei.

Bine reprezentate în cadrul colecţiei sunt şi monedele macedonene din timpul regilor Filip al II-lea şi Alexandru cel Mare, cele romane (republicane, imperiale sau provinciale), precum şi cele bizantine. Tezaurul de la Piteşti, compus din 19 aureus de aur din timpul împăratului roman Gordian III, este unul dintre cele mai valoroase din colecţia noastră.

Stater Dacia tip koson

În mod firesc, o atenţie deosebită este acordată monetăriei geto-dacice, caracterizată printr-o mare varietate de tipuri monetare, deosebite între ele în funcţie de locul şi data de emitere. Dintre acestea, staterii de aur de tip koson sunt unele dintre cele mai valoroase monede de pe teritoriul actual al României. Muzeul BNR deţine 198 de monede de acest tip, provenind dintr-un important tezaur descoperit în anul 1996, în judeţul Hunedoara.

Din perioada medievală, muzeul deţine emisiuni monetare ale domnilor Ţării Româneşti (ducaţi şi bani) şi Moldovei (groşi, jumătaţi de groşi, dubli groşi), acest segment al colecţiei fiind completat cu serii de monede ale Imperiului Romano-German, apoi ale Imperiului Habsburgic, Imperiului Otoman, Poloniei, Ungariei, Veneţiei, Rusiei şi Hoardei de Aur.Ducat Ţara Românească, Mircea cel Bătrân (st.) | Gros Moldova, Petru Muşat (dr.)

Dintre monedele europene, de un interes aparte se bucură talerii, monede mari de argint, care au circulat pe întreg continentul. Din marea varietate de tipuri, leeuwendaalder-ul emis în Provinciile Unite din Țările de Jos a avut un destin aparte.

Taler-leu Ţările de Jos, 1633

Prin intermediul coloniştilor olandezi, el a ajuns în America unde, prin translaţia fonetică daaldler – dollar, a dus la apariţia numelui monedei atât de cunoscute. În acelaşi timp, leul rampant reprezentat pe reversul acestei monede a făcut-o foarte populară în spaţiul românesc, numele său fiind preluat în 1867 de moneda naţională a României, leul. Este motivul pentru care în colecţia muzeului de regăsesc numeroşi taleri-lei, dar şi subdiviziuni ale lor.

Monedă 1 leu, 1870

Epoca modernă şi contemporană este reprezentată în colecţiile Muzeului BNR cu o serie completă de monede româneşti de circulaţie din perioada 1867 – 1990, dar şi de emisiunile numismatice româneşti din aur. Din punct de vedere al numărului şi valorii lor, ele se constituie ca cea mai bogată colecţie de monede româneşti din aur din ţară.Bancnotele şi mijloacele alternative de plată

Pe lângă bancnotele emise de Banca Naţională, muzeul păstrează un set complet de bilete ipotecare, emise în 1877, bancnote de război, bani de necesitate emişi de diferite oraşe în perioada războiului şi tichete.

Bilet ipotecar, Ministerul Finanţelor, 1877

Colecţia numismatică este completată cu medalii, ordine, decoraţii civile şi militare, jetoane, balanţe şi ponduri monetare.

Medalie Carol I, 25 ani de domnie

2. Colecţia Emisiunile numismatice ale BNR reuneşte monede, medalii şi seturi de monetărie, emise de Banca Naţională a României şi destinate colecţionarilor. Realizate, de regulă, din aur sau argint, aceste emisiuni sunt dedicate unor evenimente marcante ale statului român sau ale unor instituţii, unor personalităţi relevante pentru istoria, ştiinţa, cultura sau economia românească, sau popularizării unor locuri sau monumente reprezentative pentru ţara noastră.

Medalie 10 ani de la inaugurarea Muzeului Băncii Naţionale a României, 2007Machete din ipsos şi bronz

3. Colecţia Machete şi matriţe, parte a patrimoniului tehnic al Băncii Naţionale a României, oferă o imagine unică asupra asupra procesului de fabricare a însemnelor monetare naţionale şi a emisiunilor numismatice. Necunoscute altfel publicului larg, machetele (din ipsos, bronz sau răşină) şi matriţele (pozitive şi negative) completează în mod fericit celelalte colecţii ale muzeului şi conferă un plus de inedit şi atractivitate expoziţiilor în care sunt prezentate. În acelaşi timp, ele oferă informaţii interesante referitoare la arta meşterilor gravori şi la dezvoltarea tehnologiei de fabricare a monedelor şi medaliilor.
Acţiune la purtător, Banca Naţională a României

4. Colecţia Documente şi cartofilie este alcătuită din acţiuni, hârtii de valoare, documente şi fotografii ilustrative pentru istoria creditului şi a Băncii Naţionale.

Titlurile şi acţiunile diverselor bănci, inclusiv cele ale instituţiei noastre, dar şi ale unor întreprinderi industriale cunoscute, dau imaginea etapelor parcurse de statul român în dezvoltarea economiei şi a comerţului de bancă. Realizate de multe ori de artişti cunoscuţi, aceste hârtii de valoare au şi o componentă artistică remarcabilă.

Dezvoltarea reţelei de sucursale şi agenţii ale Băncii Naţionale pe întregul teritoriu naţional, cu precădere în perioada interbelică şi amprenta pe care existenţa lor şi-a pus-o asupra arhitecturii româneşti este sugestiv ilustrată de cărţile poştale cu tematică bancară.