Circulația monetară pe teritoriul României


Antichitatea

Schimbul premonetar, monedele cetăților vest-pontice, moneda macedoneană și elenistică, moneda regilor sciţi din Dobrogea, moneda geto-dacilor, moneda romană, moneda din aur tip Koson.

Evul Mediu

Monedele emise în Țara Românească, monedele emise în Moldova, monedele emise în Transilvania, monede străine care au circulat în Ţările Române.

Epoca modernă

Circulația monetară în Ţările Române în sec. XVII-XVIII, Regulamentul Organic, românul şi romanatul, legea pentru înfiinţarea unui nou sistem monetar, Uniunea Monetară Latină ...

Perioada contemporană

Primul Război Mondial (1914-1918), perioada interbelică (1919 - 1939), Al Doilea Război Mondial (1940 - 1945), perioada comunistă (1946 - 1989), Leul în perioada 1990-2005.